ZAKLJUČCI IZVRŠNOG ODBORA

Zaključci sa sjednice

Izvršnog odbora HKS-a od 04.10.2018.

 

 • Usvaja se prijedlog za određivanje glavnog suca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa.
 • Usvaja se kalendar kinoloških manifestcaija za 2019 . godinu.
 • Pasminski klubovi moraju imati odobrenje i suglasnost kinološke udruge na čijem području djelovanja organiziraju kinološku manifestaciju.
 • Primaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Jelena Brkljačić, Andrea Faggian Matić
 • Usvaja se prijedlog Povjerenstva za kadrove i priredbe o posebnoj naknadi organizatorima Nacionalnih izložbi pasa ukoliko iste budu naknadno odobrene.
 • Kinološkom športskom klubu Karlovac odobrava se dodjela Crufts kvalifikacije na jednoj od Međunarodnih izložbi koja se održava u Karlovcu u rujnu 2020. Godine.
 • Usvaja se izmjena o polaganju ispita za kinološke suce za pasmine koje pripadaju pasminama 6. i 7.
 • Vanja Blažević imenuje se novim članom Povjerenstva za lure coursing HKS-a.
 • Maja Čosić imenuje se predsjednicom Povjerenstva za lure coursing HKS-a kao i predstavnicom HKS-a u FCI komisiji za lure coursing.
 • Klub hrtova Hrvatske oslobađa se naknade za tiskanje lure coursing knjižica.
 • Usvaja se dopuna članka 2. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti Hrvatskog kinološkog saveza
 • Podržava se primanje u članstvo Hrvatskog kinološkog saveza Kinološkog društva Grada Buja uz prethodno ispunjavanje postojećih uvjeta.
 • Zbog nekorektnog ponašanja na Glavnoj uzgojnoj izložbi hrvatskih autohtonih pasmina pasa održanoj dana 30.06.2018. godine u Karlovcu, Željki Halper Dražić se temeljem Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče opomena.
 • Zbog nekorektnog istupanja na društvenim mrežama Stipi Vrtariću se temeljem Kodeksa ponašanja Hrvatskog kinološkog saveza prilikom javnih istupanja i istupanja na društvenim mrežama izriče opomena.
 • Skupština HKS-a za Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2019. godinu održati će se kao i prijašnjih godina u drugoj polovini 12. mjeseca uz božićni domjenak Hrvatskog kinološkog saveza. Članovima Izvršnog odbora pravovremeno će se dostaviti točan datum i materijali za istu na odobrenje.
 • Zbog potpune neaktivnosti Skupštini Hrvatskog kinološkog saveza predložiti će se brisanje sljedećih kinoloških udruga iz članstva Hrvatskog kinološkog saveza : Engleski seter klub Hrvatska, Hrvatski kinološki klub ruskih pasmina – Zagreb, Kinološka udruga „Buzet“, Kinološko društvo „Dvor“, Kinološka udurga „Gračac“,
 • Odobravaju se završni troškovi sudjelovanja članova reprezentacije na Europskoj izložbi pasa koja se od 11.- 10. 2018. godine održava u Warsavi.

Zaključci sa sjednice

Izvršnog odbora HKS-a od 04.07.2018.

 

 • Seminar za kinološke suce za rad lovnih pasmina pasa održati će se 09.2018. Seminar je besplatan.
 • Usvaja se Pravilnik o izboru pasa goniča za reprezentaciju.
 • Usvaja se prijedlog sudaca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa za državna prvenstva u rada pasa goniča, pasa ptičara i Kupa Sveti Hubert koja će se održati u Drnišu 20-22.10.2018.
 • Usvaja se prijedlog sudaca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa za državna prvenstva u rada pasa goniča u ograđenom prostoru, koja će se održati u Slunju 30.09.2018.
 • Usvaja se izmjena čl. 2. Pravilnika o uzgoju Hrvatskog kinološkog saveza
 • 01.2019. određuje se kao prijelazni period za primjenu pravilnika o uzgoju njemačkih ovčara.
 • Na osnovu prijedloga Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa odobrava se pristupanje ocjeni oblika za upis u HUR za ženku hrvatskog ovčara  MUCA, ošt. 03.03.2016.,  otac FAI HR 12768  i  majka ARA, koja nije upisana u rodovnu knjigu, vlasnika Ivana Petrunića
 • Odobravaju se sljedeći sudački pripravnici: Svetozar EGIĆ – oblik FCI-skupine 3;  Franjo KOVAČEV – oblik FCI-skupine 3; Biljana NIKOLIĆ – oblik  FCI-skupine 10;  Monika SKOK – oblik FCI-skupine 5.
 • Povjerenstvo za kadrove i priredbe zadužuje se da dopuni sadašnji priručnik za sudačke pripravnike.
 • Odobrava se predložena sudačka lista za CACIB Rijeka
 • Potvrđuje se odluka Povjerenstva za ŠRK vezana uz odluku u slučaju Uroš Vela.
 • Povjerenstvo za autohtone pasmine treba  detaljno obrazložiti  svoj prijedlog vezan uz izmjene Pravilnika o uzgoju u kojem  predlažu vraćanje kriterija  za pristupanje uzgojnom pregledu za autohtone pasmine pasa vezane uz  najmanju potrebnu  ocjenu kakve su bile  prije zadnje izmjena Pravilnika o uzgoju.
 • Za prijavu legla hrvatskih ovčara obvezno je dostaviti potvrdu o uzorkovanju krvi za DNA analizu oba roditelja
 • Podržava se incijativa za osnivanje Epanjel breton kluba.
 • Kinološkom klubu moloških pasa potvrđuje se status članice Hrvatskog kinološkog saveza sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.
 • Odobrava se dodjela povelje HKS-a  gospodinu Tomislavu Geriću.
 • Angela Langhi – strani izlagač, zbog nekorektnog ponašanja na Međunarodnoj izložbi pasa u Zadru dana 28.04.2018. godine kod kinološkog suca Viktora Lobakina izriče se mjera zabrane izlaganja na manifestacijama HKS-a u trajanju od 1 godine.
 • Zbog nekorektnog ponašanja na Međunarodnoj izložbi pasa u Varaždinu dana 27.05.2018. godine kod kinološke sutkinje Andree Jurcan, Mariji Bjelotomić, Mirjani Makević i Draženu Solomunu  izriče se mjera zabrane izlaganja na manifestacijama HKS-a u trajanju od 1 godine.
 • Zbog nekorektnog ponašanja na Nacionalnoj izložbi pasa održanoj dana 19.05.2018. godine u Slavonskom Brodu, Ivici Sente se temeljem Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče zabrana sudjelovanja na priredbama HKS-a u trajanju od 1 godine.
 • Prigovor Marijane Pošte odbija se i potvrđuje se prvostupanjska odluka Stegovnog suda Hrvatskog kinološkog saveza.

Zaključci sa sjednice

Izvršnog odbora HKS-a od 28.03.2018.

 

 • Odobrava se ocjenjivanje i uzgojni pregled službenih pasa u Kaznionici Lepoglava, s time da se rodovnice uvezenih pasa trebaju nostrificirati kako bi se uvele u rodovnu knjigu HKS-a.
 • Odobrava se održavanje uzgojnog pregleda u organizaciji ZUUNJOH-a dana 24.06. 2018. u Karlovcu.
 • Izvršni odbor načelno prihvaća prijedlog vezan uz obvezu uzgoja članova Hrvatskog kinološkog saveza koji posjeduju pse pasmine njemački ovčar prema pravilniku o uzgoju njemačkih ovčara ZUUNJOH-a te preko pasminskih klubova članica ZUUNJOH-a kao i dostavljeni pravilnik uz napomenu da ZUUNJOH obavijesti HKS o saznanjima u kojoj mjeri će na isto utjecati raskid ugovora između FCI-a i WUSW-a. Ujedno ZUUNJOH treba predložiti prelazni period kojim se omogućuje uzgajivačima da se usklade sa istim.
 • Prihvaćaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Maja Bubalo, Monika Skok, Nives Medunjanin, Sabina Zdunić Šinković,
 • Odbija se zamolba Olivera Šimona za proglašenjem sveopćim sucem za oblik Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Odobrava se zamolba Željka Džanka za primanje za volontera.
 • Odobrava se zamolba Ivana Stojkovskog za oslobađanje od volontiranja.
 • Odobrava se sudačka lista za Noćne izložbe u Splitu za 2019 i 2020 uz napomenu da se preporuča da domaći suci budu zastupljeni bar sa 20 %.
 • Odobrava se zamolba Kluba “Hrvatski ovčar” Zagreb za oslobađanje plaćanja prijavnine za svjetsko prvenstvo hrvatskih ovčara 25.11.2018. u Zagrebu
 • Obzirom da se radi o hrvatskoj autohtonoj pasmini pasa Klubu Istarski gonič iznimno se odobrava održavanje ispita rada s dodjelom kandidature CACIT u radu na zeca dana 24. rujna 2018. u Vrlici odnosno specijalne izložbe istarskih goniča u sklopu noćnih izložbi u Splitu 28.07.2018. godine.
 • Odbija se zakašnjela zamolba KU. Skrad za organizaciju Specijalnih izložbi 2018. godine.
 • Odobrava se zamolba Kluba “Hrvatskog ovčara” Zagreb za neplaćanje naknade za održavanje natjecanja u agilityu s tim da će se sredstva utrošiti za svjetsko radno prvenstvo za hrvatske ovčare 2018. godine.
 • Usvajaju se dopune Pravilnika  ispita  za pse pratioce AO.
 • Usvaja se Pravilnik državnog prvenstva pasa goniča u radu na divlju svinju u ograđenom prostoru.
 • Usvaja se Prijedlog izmjena vezanog za održavanje državnog prvenstva Kinološko lovnog kupa Sveti Hubert i državnog prvenstva u radu pasa ptičara.
 • Klub hrtova Hrvatske se oslobađa plaćanja naknade za CACIL natjecanje u Pribislavcu.
 • Odluka IO HKS-a od 30.03.2017. donesena na prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa ostaje nepromijenjena, što znači da je slušni test obvezan za upis štenadi dalmatinskih pasa u rodovnu knjigu HKS-a.
 • Usvaja se prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa da se izbor najljepšeg psa autohtonih pasmina pasa vrši  prije  odabira najljepših pasa  FCI-skupina na Međunarodnim izložbama pasa u organizaciji HKS-a, ostalim organizatorima preporučuje se isto.
 • Glavna uzgojna izložba će se održati dana 16.06.2018. u Karlovcu sa sucima predloženim od Povjerenstva za autohtone pasmine pasa HKS-a
 • Troškovi puta koji će se 2018. godine isplaćivati po pasmini iznosit će realne troškove jednog putovanja po pasmini bez obzira na broj pasa, to jest ukupno jedan putni trošak za sve pse jedne pasmine zajedno, te kotizacija za sve pse koji budu izabrani u reprezentaciju. Kod svih ostalih pasmina za svakog prvaka na Svjetskom i Europskom prvenstvu po ostvarenom uspjehu platit će se uplaćeni iznos prijavnine.
 • Usvajaju se blagajnički maksimumi do kraja 2018. godine.
 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja po prijedlogu Kinološkog društva Imotski, Udruge uzgajivača njemačkih ovčara Vinkovci i Kinološkog društva Međimurje Čakovec.
 • Usvaja se kodeks ponašanja Hrvatskog kinološkog saveza pri javnim istupanjima i istupanjima na društvenim mrežema.
 • ŠKK Rijeci odobava se plaćanje naknade za Međunrodne izložbe pasa slijedom dostavljenog prijedloga
 • Suzana Verstovšek-Mataković imenuje se predstavnikom HKS-a u FCI Grooming komsiji
 • Odobrava se zamolba Zajednice udruga klubova belgijskih ovčara za participiranje u dijelu troškova sudjelovanja na FMBB prvenstvu
 • Usvajaju se Upute za provođenje testova socijalizacije

Zaključci sa sjednice

Izvršnog odbora HKS-a od 28.12.2017.

 

 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 7. točka 4. vezana uz obvezan nalaz na cerebralnu ataksiju kod pasmine američki stafordski terijer predložena od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa
 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 15 točka 4. vezana uz nostrifikaciju rodovnica za pse nepriznatih pasmina
 • Usvaja se prijedlog o organizaciji seminara za uzgajivače Hrvatskog kinološkog saveza
 • Usvaja se prijedlog o organizaciji seminara za kinološke suce za oblik
 • Hrvatskom rotvajler klubu se odobrava organiziranje uzgojnih pregleda pod istim uvjetima kako je odobreno Zajednici udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske
 • Davor Javor proglašava se sveopćim sucem za oblik.
 • Slijedom zamolbe za proglašenjem sveopćim sucem za Olivera Šimona potrebno je zatražiti podatke od Kinološkog saveza Republike Srbije
 • Prihvaćaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Dubravka Katić, Antonija Perkušić, Andrea Mihaljević kao i zamolbe za stažiranje dodatnih pasmina : Maja Horvat.
 • Crufts kvalifikacije tijekom 2018 godine održati će se tijekom subotnjih međunarodnih izložbi u Umagu i Zagrebu
 • Odobrava se sudačka lista za CACIB Kalovac 2018 godine
 • Odobrava se ishođenje zaštite datuma Međunarodnih izložbi u Karlovcu za godine 2019. i 2020.
 • Odobravaju se pravilnici dostavljeni od Povjerenstva za agility uz napomenu da se dodatno konzultiraju sa zainteresiranim udrugama koje se bave agilityjem
 • Vezano uz dopis Hrvatske udruge dalmatinskih pasa “Atila Dubac” vezan uz slušni test potrebno je zatražiti mišljenje Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa te Povjerenstva za autohtone pasmina
 • Usvaja se zamolba Povjerenstva za rad sportskih pasa za pokrivanje troškova seminara za suce za rad FCI-a
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o radu povjerenstva za rad sportskih pasa
 • Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za spasilačke pse, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2018. godinu.
 • Odobrava se kalendar uzgojnih pregleda za 2018. godinu
 • Društvo Hrvatski ovčar iz Karlovca prima se stalnim članom HKS-a
 • Zagrebački agility klub prima se privremenim članom HKS-a
 • Godišnja skupština HKS-a održati će se 17.2.2018.
 • Kinološke udruge “Imotski” treba dostaviti podrobnije obrazloženje za osobe koje su predložene za dodjelu odlikovanja
 • Odobrava se dodjela povelje Slavku Kozlici.
 • Lani Levai se zbog nekorektnog ponašanja na ispitu rada španijela održanom dana 01.10.2017. u Đurđevcu temeljem članka 8. Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče opomena
 • Dopis odvjetnice opunomoćene od Epagneul breton kluba Hrvatske odnosno KU “Trilj” proslijeđuje se na skupštinu HKS-a  dana 28.12.2017.

 

 


ZAKLJUČCI SA SJEDNICE
IZVRŠNOG ODBORA HKS-A OD 25.11.2017.

 • Odobrava se održavanje Nacionalne izložbe pasa svih pasmina u Crikvenici u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza, a na zamolbu Grada Crikvenice
 • Odobrava se naknadno dostavljeni plan manifestacija Hrvatskog kluba ljubitelja njemačkih kratkodlakih ptičara.
 • Godišnja skupština Hrvatskog kinološkog saveza održati će se 28.12.2017. godine s Božićnim domjenkom Hrvatskog kinološkog saveza
 • Određuje se broj zastupnika članica HKS-a u skupštini HKS-a u skladu s odredbama Statuta HKS-a. Broj zastupnika će se dostaviti još jednom članovima izvršnog odbora nakon proteka 30.11.2017. Pozivi će se kao i dosada dostaviti na adrese Predsjednika kinoloških udruga, najkasnije 15 dana prije održavanja skupštine
 • Usvaja se prijedlog poslovnika za godišnju skupštinu 28.12.2017.
 • Usvaja se financijski plan HKS-a za 2018. godinu
 • Usvaja se prijedlog programa rada HKS-a za 2018. godinu
 • Usvaja se cjenik naknada i usluga HKS-a za 2018. godinu
 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za spasilačke pse HKS-a, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa HKS-a, te Povjerenstva za agility HKS-a,
 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja po prijedlogu Kluba patuljastih pasmina Zagreb, Kinološkog društva “Split” i Športskog kinološkog kluba “Rijeka”.
 • Nikolini Koščević se dodjeljuje priznanje za osvajanje naslova Svjetske prvakinje na Svjetskom prvenstvu u praktičnom lovu 2017.godine,
 • Donosi se odluka o privremenoj suspenziji Kinološke udruge “Trilj”
 • Mladen Latinac trajno se isključuje iz članstva HKS-a
 • Odobrava se sklapanje ugovora s Plavim oglasnikom za godišnju objavu oglasa za zaštitu uzgajivača Hrvatskog kinološkog saveza
 • Odbija se zamolba Veleučilišta u Karlovcu za donaciju

 


Zaključci sa sjednice

Izvršnog odbora HKS-a od 04.10.2017.

 

 • Usvajaju se prijedlozi Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa vezani uz izmjene sudačke liste za Državno prvenstva u radu pasa ptičara i goniča i Kup Sveti Hubert u Istri dana 12.-14.10.2017. godine. te prijedlog vezan uz broj pasa koji jedan natjecatelj može prijaviti na Državnom prvenstvu u radu pasa goniča
 • Usvaja se predloženi sastav reperezentacije u radu pasa kontinentalnih ptičara na Svjetskom prvenstvu u praktičnom lovu odnosno Svjetskom prvenstvu u Svetom Hubertu u Francuskoj 2017. godine.
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 2. točka 6. predložena od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa
 • Uzgajivačima bichona i srodnih pasmina kojima je prebivalište na području Grada Zagreba ostavlja se na izbor da sami odluče žele li uzgajati preko Kluba ljubitelja bichona i srodnih pasmina ili Kluba patuljastih pasmina Zagreb, a uzgajivačima bichona i srodnih pasmina sa područja Zagrebačke županije preko Kluba ljubitelja bichona i srodnih pasmina, Kluba patuljastih pasmina Zagreb ili preko kinološke udruge prema mjestu njihovog stanovanja.
 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 7. točka 4. vezana uz obvezni nalaz cerebralne ataksije za pasminu američki stafordski terijer
 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 8. točka 14. vezana uz parenje sa dva mužjaka
 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 15 točka 4. vezana uz nostrifikaciju rodovnica za pse sa nepotpune tri generacije predaka
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o priredbama HKS-a, članak 48, točka 2.
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o sucima i stručnim kadrovima, članak 5, članak 6 , članak 7. predložena od Povjerenstva za kadrove i priredbe
 • Odobrava se upis ZTP-a kod roditelja u leglima pasmine doberman
 • Usvajaju se prijedlozi ZUUNJOHA vezani uz uzgoj njemačkih ovčara
 • Usvaja se plan kinoloških manifestacija za 2018. godinu
 • Primaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Kaća Kacijan, Tajana Toplak, Ante Marin, Adam Hmura, Dražen Tuličić, Nikola Zeba, Božidar Knafeljc
 • KSP Split se odobrava suđenje bez opisa na Međunarodnoj izložbi pasa koja se održava dana 29.07.2018. godine te dodjela naslova Split Winner i Split Junior Winner
 • Od Austrijskog kinološkog saveza zatražiti će se odgovor zbog nepriznavanja slušnih testova učinjenih u Hrvatskoj za pasminu dalmatinski pas
 • Potvrđuje se izbor revizijske kuće Grant Thorton revizija d.o.o. za izradu revizijskog uvida Hrvatskog kinološkog saveza za 2017. godinu.
 • Podržava se primanje Zagrebačkog aglity kluba u članstvo HKS-a na osnovu zaprimljenih mišljenja uz prethodno ispunjavanje postojećih uvjeta.
 • Ne usvaja se zamolba KD.Benkovac za primanje u članstvo HKS-a.
 • Carli Ivančič kao predstavnici Hrvatskog kinološkog saveza u finalnom dijelu natjecanja u junior handlingu na svjetskoj izložbi u Leipzigu odobrava se pokrivanje troškova na način kao i drugim predstavnicma HKS-a koji nastupaju sa autohtonim pasminama pasa
 • Alenu Marekoviću se zbog nekorektnog ponašanja na uzgojnom pregledu održanom dana 01.07.2017. godine u Zagrebu temeljem članka 8. Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče zabrana sudjelovanja na priredbama HKS-a u trajanju od 6 mjeseci
 • Marijanu Hrušu se ublažava stegovna mjera zabrane suđenja do 3.1.2018. godine.

Usvojeni prijedlozi ZUUNJOH vezani uz provođenje uzgoja njemačkih ovčara :

 1. Obavezno snimanje HD ,ED i uzimanje uzoraka DNA u ovlaštenim klinikama ZUUNJOH-a, a sa očitanjem snimaka u SV Augsburg ili Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.
 2. Sve prijave legla koje su dostavljene u HKS pregledava kao i dosada glavni voditelj uzgoja ZUUNJOH-a, te ih označava tj . klasificira koje su uzgojene po pravilniku HKS-a ili po pravilniku ZUUNJOH-a .Tako označene prijave legla idu na daljnu obradu te HKS označava rodovnice na slijedeći način : Uzgojeno po pravilniku o uzgoju i upisu pasa HKS-a ili uzgojeno po pravilniku  o uzgoju njemačkih ovčara ZUUNJOH-a.
 3. Legla njemačkih ovčara mogu se prijavljivati preko kinoloških društava ili udruga koje djeluju u sastavu ZUUNJOH-a.
 4. Legla koja se prijavljuju preko kinoloških društava označuju se pečatom „ Uzgojeno po pravilniku o uzgoju i upisu pasa HKS-a „
 5. Minimalni uvjeti za pristup uzgojnom pregledu su sljedeći :

Važi za ženke i mužjake :

 • obavezan snimak HD i ED  snimljen u ovlaštenim klinikama ZUUNJOH-a , a očitan na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu ili SV Njemačka.
 • obavezan nalaz DNA potvrđen od SV Njemačka.
 • ocjena oblika6. Na zamolbu ZUUNJOH-a ,a po odobrenju HKS-a, dozvolit će se organizacija uzgojnih pregleda u organizaciji udruga ZUUNJOH-a.

Uplate od uzgojnih pregleda proslijeđuju se HKS-u ,a troškove markiranta i suca snosi udruga – organizator. Kinološki suci na uzgojnim pregledima moraju prethodno biti odobreni od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa.
Uzgojni pregledi se organiziraju u sklopu specijalnih izložbi ,a po kalendaru ZUUNJOH-a.Vlasnici njemačkih ovčara mogu pristupiti i uzgojnim pregledima u organizaciji HKS-a.


Zaključci sa sjednice
Izvršnog odbora HKS-a od 29.06.2017.

 

 • Usvajaju se prijedlozi Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa vezane uz održavanje Državnog prvenstva u radu pasa ptičara i goniča i Kup Sveti Hubert u Istri dana 12.-14.10.2017. godine
 • Odobrava se izmjena imena Peruanski golokoži pas u Peruanski bezdlaki pas. Isto će se primjeniti i za Meksičke bezdlake pse.
 • Ovjeru prijenosa vlasništva uz dosadašnju ovjeru HKS moguće je učiniti i u kinološkoj udruzi uz obvezno plaćanje članarina novog vlasnika i podmirenje propisane pristojbe određene cjenikom HKS-a za prijenos vlasništva.
 • Uzgajivačima pasmine njemački ovčar omogućuje se uzgajanje prema Pravilniku o uzgoju ZUUNJOHA ili prema Pravilniku o uzgoju i upisu pasa Hrvatskog kinološkog saveza. Uzgajivači koji se odluče na uzgoj prema Pravilniku HKS-a dužni su imati učinjen DNA test u Njemačkoj te nalaz HD i ED u Njemačkoj ili sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Obje rodovnice izdane u Hrvatskom kinološkom savezu biti će jasno označene oznakom iz koje će biti vidljivo po kojem je pravilniku o uzgoju leglo uzgajano.
 • Odobrava se kalendar izložbi za 2018 godinu
 • Usvajaju se odluke sa sjednice Povjerenstva za kadrove i priredbe vezane uz kinološke manifestacije, osvrt na dopis Jadranke Mijatović te specijalne izložbe u Karlovcu.
 • Prihvaćaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Aleksandar Ujlaki, Maria Franceska Gotovina,  Matija Fičko  i    Vilma Goleš,  kao i  zamolbe za stažiranje dodatnih pasmina;: Dragan Žuža,  Oliver Šimon,  Robert Jakopač,  Valentina Bocak,  Elvis Gospić,  Maja Horvat, Marko Bubalo  i  Marko Ljutić.
 • Odobravaju se od Povjerenstva za rad sportskih pasa predložene naknade/cijene po određenim stavkama – naknade za ispite i utakmice, kao i  literatura za provođenje seminara i ispita za stručni kadar ŠRK-a. Dodatno  je potrebno  još dostaviti očitovanje vezano uz druge aktivnosti iz područja sportske radne kinologije poput seminara i ostalog.
 • Ivana Popović i Suzana Horvat imenuju se članovima Povjerenstva za rad spasilačkih pasa HKS-a,
 • Od Kinološkog Kluba tornjak Zagreb zatražiti će se mišljenje u vezi sastanka predloženog od gđe Liljane Nakić Petrine.
 • Usvajaju se blagajnički maksimumi za drugu polovicu 2017. godine.
 • Usvajaju se dodatni kriteriji za primanje novih članica u članstvo HKS-a.
 • Od Povjerenstva za agilirty HKS-a i KOSSP-a  zatražiti će se mišljenje vezano uz pismo namjere o  primanju u članstvo Zagrebačkog agility kluba.
 • Donosi se odluka o privremenoj suspenziji Epagneul breton kluba Hrvatske shodno Statutu Hrvatskog kinološkog saveza. Od kluba su zatraženi podaci koji su po mišljenju Izvršnog odbora HKS-a bili neophodni kako bi se moglo raspravljati o statusu udruge u članstvu HKS-a, što je odbijeno učiniti.
 • Odobrava se sudjelovanje HKS-a sa promotivnim štandom na Svjetskoj izložbi pasa u Leipzigu

Zaključci sa sjednice
Izvršnog odbora HKS-a od 30.03.2017.

 

 • Kinološkom športskom klubu Karlovac odobrava se organizacija Međunarodnih izložbi pasa u Karlovcu dana 9. i 10.09.2017. godine, pritom se ne odobrava održavanje zasebnih specijalnih izložbi tornjaka, bijelih švicarskih ovčara kao niti održavanje revijalne izložbe pasmine njufaundler u sklopu međunarodnih izložbi pasa.
 • Kinološkom športskom klubu Karlovac odobrava se predložena sudačka lista za Međunarodne izložbe u Karlovcu 2017. godine.
 • Športskom kinološkom klubu Rijeka odobravaju se datumi Međunarodnih izložbi pasa u 2018. i 2019. godini.
 • Usvaja se prijedlog da se među aktivnim uzgajivačima njemačkih ovčara provede anketa o tome žele li u budućnosti uzgajati po Pravilniku o uzgoju HKS-a ili po trenutno važećem Pravilniku o uzgoju njemačkih ovčara ( modifcirani SV pravilnik)
 • Usvajaju se smjernice koje moraju ispunjavati ispitivači na ispitima za kinološke suce / pripravnike na praktičnim ispitima predloženi od Povjerenstva za kadrove I priredbe HKS-a.
 • Usvajaju se smjernice koje moraju ispunjavati delegati na izložbama pasa predloženi od Povjerenstva za kadorve i priredbe HKS-a.
 • Usvajaju se dopune Pravilnika o stručnom radu te Pravilnika o polaganju ispita za kinološke suce predloženi od Povjerenstva za kadrove i priredbe HKS-a.
 • Usvaja se dopuna kalendara natjecanja u relly obediencu u 2017. godini.
 • Igor Goreta i Igor Vranković imenuju se članovima Povjerenstva za agility Hrvatskog kinolškog saveza
 • Usvajaju se izmjene pravilnika dostavljenih od Povjerenstva za agility HKS-a.
 • Odobrava se zamolba Kluba “Hrvatski ovčar” Zagreb za oslobađanje naknade za održavanje agility natjecanja u svrhu organizacije 2. Svjetskog prvenstva za hrvatske ovčare.
 • Ostavke Mirele Mlinarec i Petre Čović se ne usvajaju.
 • Usvaja se prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa o uvođenju obveznog slušnog testa za štenad pasmine dalamtainski pas s danom stupanja 1.1.2018. godine.
 • Usvaja se prijedlog sudaca Povjerenstva za autohtone pasmine pasa za glavnu uzgojnu izložbu autohtonih pasmina pasa dana 16. ili 17.09. 2017. godine u Karlovcu u sklopu koje bi se održao i uzgojni pregled, te obvezno mjerenje.
 • Prima se na znanje Analiza prihoda i troškova u organizacije radnih ispita dostavljena od Povjerenstva za rad sportskih pasa kao i Analiza aktivnosti ćlanica HUŠRK-a.
 • Usvaja se lista ovlaštenika za provođenje testova socijalizacije vezana uz provođenje Pravilnika o opasnim psima.
 • Usvajaju se pravilnici te pripadajući formulari dostavljeni od Povjerenstva za lure coursing HKS-a.
 • Odobrava se zahtjev Kinolškog društva “Istra” Pula za primanje u članstvo HKS-a.
 • Odbija se zahtjev Kluba pudla Hrvatska za primanje u članstvo HKS-a.
 • Nikoli Klemenu ( mlađem ), Blagi Petricu, Anti Žeravici dodjeljuju se povelje na prijedlog Matičnog kluba “hrvatski ovčar “ Đakovo.
 • Borisu Janiću, Iliji Gruberu, Dariu Marčetiću, Aleksandri Križanović dodjeljuju se odlikovanja na prijedlog Kinološke udruge “Požega”
 • Klubu dogo aregntino Hrvatska odobrava se plaćanje nepodmirenih dugovanja HKS-u u obročnim otplatama,
 • Predstavniku Hrvatskog kinološkog saveza u natjecanju junior handling odobrava se podmirenje realnih troškova puta i smještaja na Svjetskoj ili Europskoj izložbi po odluci Izvršnog odbora HKS-a.
 • Obzirom na dosadašnju nekativnost Epagneul breton kluba Hrvatska potrebno je zatražiti dodatno objašnjenje vezano uz izvanrednu izbornu skupštinu Epagneul breton kluba Hrvatske održane dana 29.12. 2016. godine.

Zaključci sa sjednice
Izvršnog odbora HKS-a od 21.12.2016.

 

 • Usvaja se cjenik naknada i usluga Hrvatskog kinološkog saveza za 2017. godinu sa danom stupanja 1.1.2017.
 • Usvaja se dodatak cjenika HKS-a predložen od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa s danom stupanja 1.1.2017.
 • Usvaja se izmjena članka 3. Pravilnika o stručnom radu HKS-a predložena od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa.
 • Kinološki klub američkih stafordskih terijera AMSTAF treba dostaviti obrazloženje vezano uz dostavljenu zamolbu za obvezno posjedovanje testa na ataksiju za korištenje u uzgoju američkog stafordskog terijera.
 • Saziva se sastanak predstavnika Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa i predstavnika Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske
 • Usvaja se Pravilnik o kontroli koerunga za njemačke ovčare.
 • Potvrđuju se odluke Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa kojom se odobrava izdavanje rodovnica za leglo dalmatinskih pasa, uzg. Aleksandre Križanović.
 • Tijekom 2017. godine održavati će se na uzgojnim pregledima obvezni seminari za voditelje uzgoja kinoloških udruga.
 • Usvajaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce:  Ivica Bošković, Željka Halper-Dražić, Matija Medved.
 • Odobrava se zamolba Davora Javora vezana uz polaganje sudačkih ispita.
 • Od Kinološkog sportskog kluba Karlovac zatražiti će se očitovanje zbog utvrđenih nepravilnosti prilikom održavanja Međunarodnih izložbi pasa održanih dana 24/25.09.2016. godine
 • Tijekom 2017. praktični ispiti za sudačke pripravnike održati će se 13/14.svibnja u Varaždinu i 25/26.studenog u Zagrebu
 • Saziva se sastanak predstavnika Kluba patuljastih pasmina Zagreb i Kluba ljubitelja Bichon i srodnih pasmina Zagreb vezana uz održavanje specijalne, odnosno klupskih izložbi 2017. godine.
 • Usvajaju se pravilnici dostavljeni od Povjerenstva za agility.
 • Imenovanje novih članova Povjerenstva za agility učiniti će se na slijedećoj sjednici Izvršnog odbora.
 • Vezano uz zamolbu Maše Srebrić Izvršni odbor potvrđuje odluku da neće preispitivati ispravnost odluke tijela i povjerenstava iz prošlog saziva.
 • Usvaja se kalendar uzgojnih pregleda za 2017. godinu.
 • Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za rad spasilačkih pasa, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2017. godinu.
 • Odobravaju se troškovi dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za rad spasilačkih pasa, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa uz uvjet da prije konačne prijave Povjerenstva moraju dostaviti konačni prijedlog troškovnika s pripradajućim obrazloženjima.
 • Redovna skupština Hrvatskog kinološkog saveza održati će se 18.2.2017. godine.
 • Po zahtjevu Nadzornog odbora HKS-a svaka članica HKS-a, kao i svako Povjerenstvo HKS-a, dužno je dostaviti Nadzornom odboru Hrvatskog kinološkog saveza  u  roku od 30 dana zatraženu dokumentaciju.
 • Petri Buvi produžuje se mandat Glavne urednice službenog glasila Hrvatskog kinološkog saveza za četiri godine.
 • Bojanu Matakoviću produžuje se mandat tajnika HKS-a za četiri godine.
 • Bojan Mataković imenuje se Povjerenikom za informiranje Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Usvajaju se komentari standarda za posavskog goniča, istarskog goniča kratke i oštre dlake, odobrava se Projekt izmjera i DNA analiza hrvatskog ovčara,
 • Potvrđuju se odluke Povjerenstva za autohtone pasmine pasa o neodobravanju pristupanja ocjeni oblika za upis u HUR psa u vlasništvu gosp. Ivice Mikića.
 • Predsjednik povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa obvezuje se dostaviti analize manifestacija iz područja sportske radne kinologije, a u svrhu određivanja naknade za održavanje. Također se obvezuje i dostava analiza članica učlanjenih u Hrvatsku udrugu športske radne kinologije.
 • Zahtjev Kluba pudla Hrvatske za primanje u članstvo HKS-a u skladu sa Statutom HKS-a smatra se incijativnim dopisom na koji će se dostaviti odgovor s traženjem. O istom će se zatražiti mišljenje Pudl kluba Zagreb.
 • FCI-u poslati odgovor da je stav HKS-a da je FCI WHT radni ispit kojim se hrvatski ovčari mogu upisivati u razred radnih, ali im za ispunjavanje uvjeta za Međunarodnog ( tako i Hrvatskog ) prvaka u ljepoti on nije potreban.
 • Mladenu Ercegoviću produljuje se radni odnos za 6 mjeseci.
 • Članice koje imaju nepodmirena dugovanja prema HKS-u trebaju ih podmiriti do 31.1.2017. godine jer im se nakon toga roka više neće pružati nikakve usluge.
 • Izvršiti će se provjera članarina svih odgovornih osoba u članicama kao i članarina kinoloških sudaca i dr. prije pružanja bilo kakvih usluga.
 • Izvršiti će se analiza rada neaktivnih i slabo aktivnih kinoloških udruga sa svrhom pripremanja prijedloga za isključivanje nekativnih iz članstva HKS-a.

 


Zaključci sa sjednice
Izvršnog odbora HKS-a od 05.10.2016.

 

 • Usvaja se Kalendar kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza za 2017. godinu.
 • Hrvatskom Rottweiler klubu odobrava se održavanje uzgojne smotre za članove kluba.
 • Zajednica udruga uzgajivača njemačkih ovčara treba dostaviti mišljenje po prijedlogu Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa o izmjeni Pravilnika o uzgoju
 • Obzirom na utvrđene nepravilnosti prilikom održavanja Koerunga u organizaciji članica ZUUNJOHA do daljnjeg će se na iste od strane HKS-a slati kontrolor.
 • Naknada Hrvatskom kinološkom savezu za održavanje Godišnjih klupskih izložbi Nacionalnih pasminskih klubova smanjuje se sa 15 na 5 %.
 • Ukoliko pri Hrvatskom kinološkom savezu djeluje Nacionalni pasminski klub za održavanje specijalne izložbe potrebno je ishoditi suglasnost istog;
 • Usvajaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce:  Adam Hmura, Lana Kocet, Ante Rogošić, Snježana Vučković.
 • Povjerenstvu za rad spasilačkih pasa odobrava se dodatno sufinaciranje nastupa na IRO Svjetskom prvenstvu za spasilačke pse.
 • Godišnja skupština HKS-a za usvajanje programa rada i financijskog plana za 2017. godinu održati će se uz božični domjenak krajem godine.
 • Odobrava se posmrtna dodjela zlatnog odlikovanja Josipu Vukoviću.
 • Članovi Izvršnog odbora do 1.studenog 2016. godine trebaju dostaviti eventualne prijedloge za dodjelu odlikovanja za životno djelo u uzgoju HKS-a “Ratimir Orban”.
 • Časopis “Moj pas i prijatelj” povlači se iz javne prodaje.
 • Usvajaju se izmjene Pravilnika o stručnom radu HKS-a, koji stupaju na snagu 01.01.2017.
 • Usvaja se Pravilnik za natjecanje u relly obediencu.
 • Ispit tradicionalnog načina rada ovčarskih pasmina FCI-WHT usvaja se kao službeni radni ispit za hrvatske ovčare.
 • Odobrava se sklapanje ugovora sa Veterinarskim fakultetom o suradnji u provedbi praktičnog dijela nastave
 • Sabaheti Čerkuć se odobrava prijava legla preko neke od kinoloških udruga u Zagrebačkoj županiji.
 • Stranom izlagaču, Aliji Čosiću, zbog nesportskog ponašanja na klupskoj izložbi Hrvatskog Rottweiler kluba održanoj u Varaždinu dana 11.06.2016. godine izriče se zabrana sudjelovanja na kinološkim manifestacijama u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza i njegovih članica u vremenskom trajanju od dvije godine.

Zaključci sa sjednice
Izvršnog odbora HKS-a od 01.07.2016.

 

 • Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i Kup Hubert  održati će se 04/05.11.2016.
 • Određeni su suci za državna prvenstva u radu lovnih pasa .
 • Usvaja se Pravilnik o radu pasa na  ispuštenu prepelicu.
 • Slovenskom kinološkom savezu se odobrava održavanje ispita rada u gateru u Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i prošle godine.
 • Usvaja se nova odluka vezana uz pristupanje kupiranih pasa uzgojnim pregledima. Odluka će se objaviti na službenim internetskim stranicama HKS-a i sljedećem broju časopisa “Moj pas i prijatelji”.
 • Usvajaju se Nacionalne i specijalne izložbe pasa za 2017. godinu. Prilikom usvajanja prijedloga kalendara za 2018. godinu primjenjivati će se neophodno strogo određeni uvjeti bez kojih se buduće izložbe neće niti razmatrati.
 • Kriteriji su: najmanje 200 prijavljenih pasa, pravovremena prijava izložbe, pravovremeno dostavljanje izvješća i podmirenje naknada HKS-a, pozitivno izvješće delegata HKS-a.
 • Športskom kinološkom klubu Rijeka odobrava se dodjela Crufts kvalifikacije na izložbi koja se održava 25.veljače 2017. godine. u Rijeci.
 • Usvajaju se sljedeći pripravnici : Maja Čosić, Mladen Ercegović, Jasminka Knežević, Mirjana Krstić-Arbanas, Jadranka Mijatović, Daila Rocchi, Petar Turčinović,Julija Vukušić i Nikola Smolić.
 • Prihvaća se prošireni i dorađeni Pravilnik o stručnim kadrovima u ŠRK kao i  točka 6.2  FCI pravilnika  za provođenje  IPO svjetskog prvenstva  u ŠRK  i  IPO svjetskog i europskog prvenstva pasa tragača, kojom je definiran izbor članova reprezentacija za ta natjecanja.
 • Odobrava se zamolba KOSSP-Zagreb za podmirenje kotizacije za Juniorsko europsko otvoreno prvenstvo u agilityju u Slovačkoj, koje se održava od 07. do 10. srpnja 2016.
 • Usvaja se Pravilnik za natjecanje u flyball-u.
 • Povjerenstvu za rad spasilačkih pasa se ne odobrava rebalans troškova za 2016. U svrhu stručne izobrazbe svojih kadrova potrebno je uputiti zamolbu za pomoć u tom dijelu troškova.
 • Boris Špoljarić kao predsjednik povjerenstva za autohtone pasmine zadužuje se za izradu power-point prezentacije za autohtone pasmine.
 • Usvaja se komentar standarda za hrvatskog ovčara.
 • Odbija se zamolba za primanje u članstvo K.U. Benkovac.
 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja po zamolbi Kluba „Istarski gonič“
 • Usvaja se Poslovnik o radu Izvršnog odbora HKS-a.
 • Usvajaju se pravilnici o radu povjerenstava Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Usvajaju se prijedlog Pravilnika o stručnom radu HKS-a i Pravilnik o polaganju ispita za kinološke suce, koji stupaju na snagu 01.01.2017.
 • Usvajaju se Pravilnik o dodjeli zahvalnica, priznanja i odlikovanja HKS-a, Pravilnik o nagradi Hrvatskog kinološkog saveza za životno djelo u uzgoju „mag. Ratimir Orban“,Pravilnik o radu arbitražnog vijeća HKS-a, Pravilnik o stegovnoj odgovornosti, Kodeks ponašanju na priredbama HKS-a. Gornji pravilnici stupaju na snagu danom donošenja
 • U povjerenstvo za zahvalnice, priznanja i odlikovanja HKS-a se imenuju:  Branko  Šare, Marijan  Čižmešija i  Bojan  Mataković
 • U arbitražno vijeće Hrvatskog kinološkog saveza imenuju se: Siniša Cujan, Vibor Ježek, Nada Makar.
 • Usvaja se Pravilnik o radnom prvenstvu za hrvatske ovčare.
 • Klubu hrvatski ovčar „ Zagreb“ odobrava se zamolba za podmirenje besplatne prijavnine za sve prijavljene pse za Specijalnu izložbu uz Svjetsko radno prvenstvo za hrvatske ovčare dana 27.11.2016.
 • Hrvatskom klubu prijatelja dalmatinskih pasa “Dalmatinac” ne odobrava se zamolba za oslobađanje od naknade za korištenje prostorija HKS-a u iznosu od 50 kn/mj.
 • D. Koprivnici ne odobrava se zamolba za oslobađanje plaćanja naknade HKS-u za održanu CAC izložbu.

Zaključci sa sjednice
Izvršnog odbora HKS-a od 15.03.2016.

 

 • Imenuju se povjerenstva Hrvatskog kinološkog saveza. Popis članova povjerenstva objaviti će se na službenim stranicama HKS-a.
 • Određuje se blagajnički maksimum po vremenskim razdobljima s određenim trajanjem i iznosima do 30.6.2016. godine.
 • Određuje se dnevnica za tuzemna putovanja u iznosu od 170 kn.
 • Plaće se formiraju od osnovnog dijela i stimulativnog dijela plaće.
 • Potrebno je izvršiti povrat materijalnih sredstava od dosadašnjeg vodstva HKS-a.
 • Prihvaćaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Jadranka Mijatović i Miroslav Kuzmić.
 • Kinološkom društvu Kaštela se odobrava održavanje specijalne izložbe za skupine FCI 2 i 6 umjesto prije odobrenih skupina FCI 6 i 7.
 • Predstavnici pasmine dogo argentino koji su kupirani iznimno mogu sudjelovati na svjetskoj specijalnoj izložbi za pasminu dogo argentino odnosno klupskoj specijalnoj izložbi ukoliko vlasnici prijavljenih pasa dolaze iz zemalja gdje je dozvoljeno izlaganje kupiranih pasa.
 • Usvaja se Pravilnik za provođenju ispita po nacionalnom program za športske radne pse.
 • Europski kup za goniče će se kako je već prije odrđeno održati u Zadru i okolici sredinom mjeseca listopada.
 • Od Udruge Todos potrebno je zatražiti dodatne podatke vezano uz razmatranje njihove zamolbe za primanje u članstvo Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Odobrava se dodjela odlikovanja predloženih od Kinološkog društva “Jastrebarsko”, Športskog kinološkog kluba “Rijeka”, Udruge za lovnu kinologiju “Trčka” Varaždin.
 • Nataša Blanuša treba podnijeti službenu prijavu protiv nekorektnog izlagača vezano uz navodni incident na međunrodnoj izložbi pasa u Celju ( SLO).
 • Zajednici udruga uzgajivača njemačkih ovčara poslati će se dopis vezan uz njihov prijedlog izmjene Zakona o zaštiti životinja.
 • Klubu prijatelja pastirskih I ovčarskih pasa Zagreb odobrava se popust od 50 % na cijenu objave reklame kluba u časopisu Moj pas i prijatelji.
 • Odobrava se podmirenje prijavnine za sudjelovanje na svjetskoj izložbi pasa u Moskvi za tri člana Matičnog kluba hrvatskog ovčarskog psa “Hrvatski ovčar“ Đakovo.
 • Odobrava se suradnja s portalom Index.hr.
 • Odobrava se sudjelovanje na Vau vikendu u King Crossu.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468