UZGOJNI PREGLED

Hrvatski Kinološki Savez

Uzgojni pregledi u 2020.

UZGOJNI PREGLED ODRŽAN
uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

INFO: uzgojni pregled Zagreb

UZGOJNI PREGLED ODRŽAN
uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

INFO: uzgojni pregled Čepin

 

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za pasmine tornjak i hrvatski ovčar

uzgojni pregled za pasminu hrvatski ovčar

uzgojni pregled za pasminu mali međimurski pas – međi

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za pasminu mali mađimurski pas – međi

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

uzgojni pregled za sve pasmine koje podliježu uzgojnom pregledu

  PRIJAVLJENA LEGLA DOSTAVLJENA U HKS DO 12.09.2022. pogledaj ovdje popis

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468