UZGOJNI PREGLED – Zagreb, 29.10.2022

SUBOTA, 29.10.2022.

mjesto održavanja:

POLIGON

HRVATSKOG MALINOIS KLUBA – ODRA

Svetog Izidora 26, Odra – Zagreb

suci:

SINIŠA CUJAN
MLADEN ERCEGOVIĆ
VIBOR JEŽEK
BOJAN MATAKOVIĆ
JASNA MATEJČIĆ
TAJANA MATEJČIĆ
NIVES MEDUNJANIN BOŽIČEVIĆ
NIKOLA SMOLIĆ

STEFAN KOBETIĆ – markirant

info:

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
01  48 46 124
01 48 46 126
info@hks.hr

♦ Ukoliko želite pristupiti ovom uzgojnom pregledu OBAVEZNO morate psa prijaviti unaprijed
putem online google obrasca ( https://forms.gle/AA77ZSnUrZd1SiwS7
 ).

♦ Zadnji rok za prijavu psa na uzgojni pregled je SRIJEDA, 19.10.2022.

♦ Ukoliko pravovremeno ne prijavite uzgojni pregled putem navedenog linka i ne izvršite potpunu uplatu,
nećete moći sudjelovati na uzgojnom pregledu.

NAČIN ODRŽAVANJA UZGOJNOG PREGLEDA

♦ Nakon zatvaranja prijava dobit ćete povratni e-mail sa točnim vremenom na koji ste dužni pristupiti uzgojnom pregledu.

♦ U slučaju da ne dobijete povratnu informaciju do srijede, 26.10. do 12,00 sati, obavezno nas kontaktirajte, jer bez potvrde sudjelovanja nećete moći pristupiti uzgojnom pregledu.

♦ Molimo da se strogo pridržavate ovih uputa i dođete u točno određeno vrijeme, jer u protivnom nećete moći pristupiti uzgojnom pregledu u nekom drugom terminu.

♦ Napominjemo da je zabranjeno bilo kakvo nepotrebno zadržavanje na prostoru održavanja uzgojnog pregleda, kao i oko njega.

 

napomena:
O eventualnoj izmjenjenoj epidemiološkoj situaciji, odnosno novopristiglim informacijama od nadležnih državnih tijela biti ćete izvješteni putem službene internet stranice HKS-a (www.hks.hr)

NAČIN PLAĆANJA UZGOJNOG PREGLEDA

BANKOVNI RAČUN

PRIMATELJ
Hrvatski kinološki savez
Ilica 61, Zagreb

IBAN
Zagrebačka banka
HR5723600001101353640

POZIV NA BROJ
2910-2022

SVRHA UPLATE
uzgojni pregled Zagreb / prezime i ime vlasnika psa

 

*** PRIJAVE BEZ PRILOŽENE POTVRDE O UPLATI NEĆE BITI PRIHVAĆENE

***ZADNJI ROK PRIJAVE 19.10.2022.

CJENIK UZGOJNOG PREGLEDA

UZGOJNI PREGLED

uzgojni pregleda
=150,00 knOCJENA OBLIKA

ocjena oblika eksterijera
=300,00 kn
TEST SOCIJALIZACIJE

za članove HKSa uz uzgojni pregled
=100,00 kn

za članove HKSa individualno
=200,00 

ostali
=500,00 kn


*** PRIJAVE BEZ PRILOŽENE POTVRDE O UPLATI NEĆE BITI PRIHVAĆENE

***ZADNJI ROK PRIJAVE 22.06.2022.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU UZGOJNOG PREGLEDA

1. POTVRDA O PLAĆENOJ ČLANARINI HKS-a ZA 2022.
članska iskaznica ili uplatnica u matičnoj udruzi

2. RODOVNICA
Hrvatska rodovnica ili strana rodovnica nostrificirana pri HKS-u

3. ZDRAVSTVENA KNJIŽICA PSA
sa važećim cijepljenjem protiv bjesnoće

4. PRIJAVA PSA U SUSTAV LYSACAN
obavezno provjeriti kod veterinara da li je prijavljeni pas upisan u Lysacan sustav

5. OCJENA OBLIKA
ocjenu možete napraviti i na samom uzgojnom pregledu

6. SNIMKA KUKOVA
očitanje upisano u rodovnicu ukoliko je snimka potrebna za pasminu
(pogledati dolje popis pasmina koje podliježu snimanju kukova)

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O STRUČNOM RADU

HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA

PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA

Članak 7.

UZGOJNI PREGLED

1. Uzgojni pregled je obvezatan za sve mužjake i ženke sportskih i službenih pasmina pasa, s kojima se želi obavljati uzgoj u okviru Hrvatskog kinološkog saveza.Strani državljani, vlasnici pasa s FCI rodovnicom, mogu pristupiti uzgojnom pregledu sa svojim psima.


2. Na uzgojni pregled mogu se dovesti ženke svih pasmina ocijenjene ocjenom oblika najmanje vrlo dobar izuzev ženki pasmine njemački ovčar i belgijski ovčar koje mogu biti ocjenjene ocjenom oblika dobar odnosno mužjaci svih pasmina ocijenjeni ocjenom oblika odličan izuzev mužjaka pasmine njemački ovčar i belgijski ovčar koji mogu biti ocjenjeni ocjenom oblika vrlo dobar.Ocjena mora biti dobivena na području Republike Hrvatske.Ženke i mužjaci svih pasmina koje podliježu obvezatnoj selekciji u svezi displazije kuka, a nabrojene su u ovom pravilniku ili su naknadno uvrštene u spisak odlukom Povjerenstva, moraju imati uredan HD nalaz kao uvjetza pristupanje uzgojnom pregledu (Prilog 1).


3. Minimalna dob za pristupanje uzgojnom pregledu je 12 mjeseci starosti.


4. Pasminama terijera tipa bul uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu je potvrda o izvršenom testu socijalizacije propisana Pravilnikom o opasnim psima.


5. Klasifikacija displazije kuka je slijedeća :HD A, B, C, D, E/I i E/II.Slikanje kukova može se obavljati uz odobrenje HKS-a na više mjesta u Hrvatskoj, a očitavanje i mišljenje se obavlja na Zavodu za rentgenologiju,ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.Psi u vlasništvu Hrvatskih državljana moraju za pristupanje uzgojnom pregledu posjedovati nalaz rentgenske snimke displazije kukova Zavoda za rentgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu bez obzira posjeduju li već neki drugi nalaz. U slučaju da iznajmljeni parnjaci imaju snimak iz ovlaštene klinike bilo gdje u nekoj od zemalja članica FCI-a, novo snimanje nije potrebno. Priznaju se i snimke iz ovlaštenih klinika, a koje su ovlastili matični klubovi pasmina iz matične zemlje.


6. Uzgojnu dozvolu za pasmine kod kojih je propisano slikanje kukova, moći će dobiti psi s HD nalazom stupnja A, B, C i D. Psi s nalazom, E/I i E/II neće se koristiti u uzgoju i neće moći dobiti uzgojnu dozvolu.


7. Uzgojni pregled za mužjake vrijedi doživotno. Uzgojni pregled za ženke vrijedi do navršene 8 godine života.


8. Procjena uzgojne vrijednosti obavlja se prema vanjskom izgledu psa, ocjeni oblika, precima, potomcima, nagradama, naravi, radnim ispitima, HD snimci kukova i kondiciji psa, a uz zadovoljenje minimalnih kriterija za stjecanje uzgojne vrijednosti.


9. HKS izdaje poseban obrazac za uzgojne preglede, koji se ispunjava u 2 primjerka, od kojih 1 ostaje kod vlasnika psa, a 1 se pohranjuje u pismohranu HKS-a, te se statistički obrađuje. Rezultat uzgojnog pregleda  (zadovoljio / nije zadovoljio )bit će unesen u rodovnicu posebnim žigom, koji mora biti jasno vidljiv na rodovnici. Izgled i oblik obrasca uzgojnog pregleda propisuje Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa.


10. Procjena naravi obavlja se obvezatno za sve službene pasmine pasashodno Uputstvu za provjeru naravi na uzgojnim pregledima (Prilog 2.Pravilnika). Procjena naravi za pasmine tipa bull obavezna je putem testa socijalizacije za opasne pse.


11. Mužjaci i ženke koji ne prođu na uzgojnom pregledu imaju pravo biti predvedeni na uzgojni pregled ponovo po isteku 3 mjeseca od prvog, i to pod uvjetom da prvi put nisu zadovoljili isključivo zbog loše kondicije ili naravi što se upisuje u rodovnicu psa kao NIJE ZADOVOLJIO u područje pečata uzgojnog pregleda. Ako ni drugi put ne zadovolji izdat će im se trajna zabrana parenja bez obzira na eventualno visoku ocjenu oblika.Zabrana parenja unosi se u rodovnicu na uobičajenom mjestu za unošenje rezultata uzgojnog pregleda. Na njoj su označeni mjesto, datum i potpis članova komisije koji su dali zabranu parenja. Zabrana parenja kod lovnih pasmina unosi se u rodovnicu. Osoba koja je izdalazabranu parenja dužna je dostaviti HKS-u posebnu obavijest o izdanim zabranama parenja za sve pse. Zabrana parenja kod svih pasmina unosi se u rodovnu knjigu HKS-a.


12. Termini uzgojnih pregleda objavljuju se početkom tekuće godine uslužbenom glasilu i internetskoj stranici HKS-a. Organizator uzgojnihpregleda je HKS uz suorganizaciju kinoloških organizacija.


13. Na svakom uzgojnom pregledu mora biti komisija od najmanje dva suca. Na uzgojnom pregledu gdje se predviđa odaziv službenih pasa poželjno je da bude prisutan jedan sudac za rad i obavezno licencirani markirant (koji zamjenjuje suca za rad ). U slučaju kada na uzgojnom pregledu nije nazočan sudac za rad, obrazac uzgojnog pregleda ovjerava licencirani markirant. Komisija svojim sudačkim licencama mora pokrivati 80% pasmina pasa privedenih na uzgojni pregled. Na uzgojnom pregledu obavezno prisustvuje ovlaštenik za provođenje testa socijalizacije za opasne pse. Test socijalizacije za opasne pse provodi se prije pristupanja uzgojnom pregledu.


14. Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa predlaže datume i imenuje suce predloženih uzgojnih pregleda, imajući pri tome u vidu ravnomjernu proljetnu i jesensku pokrivenost na cijelom teritoriju RH


15. Svi psi koji su stekli uzgojnu dozvolu prije donošenja ovog Pravilnika, dužni su pristupiti uzgojnom pregledu nakon njezinog isteka.

POPIS PASMINA KOJE PODLIJEŽU

OBAVEZNOM SNIMANJU KUKOVA​

Prilog 1.

 

POPIS PASMINA PREMA NOMENKLATURI FCI-A KOJI

PODLIJEŽU OBVEZATNO SELEKCIJI U SVEZI DISPLAZIJE KUKA 


(moraju imati uredan HD nalaz, kao uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu)


NAJRANIJA DOB KOD KOJE SE MOŽE PRISTUPITI DIJAGNOSTICI JE 12 MJESECI STAROSTI PSA !


FCI GRUPA 1

BEARDED COLLIE
BERGER DE BEAUCE
BERGER DE BRIE
BORDER COLLIE
BOUVIER DES FLANDRES
COLLIE
DEUTSCHER SCHAFERHUND
GROENENDAEL
IOUJNOROUSSKAIA OVTCHARKA
KOMONDOR
KUVASZ
LAEKENOIS
MALINOIS
OLD ENGLISH SHEEPDOG
PASTORE MAREMANNO
ABRUZZESE
PULI
PUMI
TERVUEREN


FCI GRUPA 2

DOBERMANN
RIESENSCHNAUZER
BLACK RUSSIAN TERRIER
Sve pasmine iz sekcije molosa i švicarskih stočarskih pasa izuzev pasmine engleski buldog.
Preporučuje se snimanje displazije laktova.


FCI GRUPA 3

AIREDALE TERRIER
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER


FCI GRUPA 5

AMERICAN AKITA
AKITA
ALASKAN MALAMUTE
CHOW-CHOW
SAMOYED
SIBERIAN HUSKY


FCI GRUPA 6

RHODESIAN RIDGEBACK
DALMATINSKI PAS
(Napomena: Provjera sluha za dalmatinske pse obavezna od 01.06.2017.)


FCI GRUPA 8

LABRADOR RETRIEVER
GOLDEN RETRIEVER
FLAT COATED RETRIEVER
CURLY COATED RETRIEVER
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER


FCI GRUPA 9

GRAND CANICHE


FCI GRUPA 10

IRISH WOLFHOUND

PROVJERA NARAVI SLUŽBENIH PASA

Prilog 2.


NAČIN PROVJERE NARAVI SLUŽBENIH PASMINA PASA

Ova uputa regulira način provjere naravi službenih pasmina pasa na uzgojnim pregledima HKS-a. Provjera naravi obavlja se bez obzira ima li predvedena jedinka na uzgojnom pregledu položeni radni ispit. Na svaki uzgojni pregled Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa delegira licenciranog markiranta, a poželjno je i suca za rad službenih pasmina pasa. Markirant može svojim potpisom zamijeniti suca za rad. Pas se u rubrici obrasca uzgojnog pregleda ocjenjuje sa: ZADOVOLJIO ILI NIJE ZADOVOLJIO

PROVJERA NARAVI NA UZGOJNOM PREGLEDU ZA PASMINE ZA KOJE SE PO TRAŽENJU FCI-a ZA STJECANJE NASLOVA MEĐUNARODNOG PRVAKA U LJEPOTI BEZUVJETNO POTREBAN RADNI ISPIT

Provjera naravi za službene pasmine sastoji se od :- NAPADA NA MARKIRANTA SA PSOM VEZANIM NA POVODNIKU DUŽINE 3 metra- MIRNOĆE NA PUCANJ

Markirant najprije upozna vlasnika psa s postupkom provjere naravi. Provjerava opremu na psu (kožnata, dovoljno čvrsta ogrlica ili metalna ogrlica postavljena da nije na steg i da sene može prevući preko glave), te ga upozorava da prilikom provjere naravi može psa hrabriti, ali ga ne smije dirati i ne smije se pomicati.Pas se zakvači na povodnik dug 3 metra, vlasnik psa drži na kraju povodnika i ne miče se.Markirant glasom i pokretima ruke prijeti vodiču psa dok pas obrati pozornost na markiranta napada vodiča i psa i to tako da pod dijagonalom uđe na rub prostora kojim se pas može kretati omogučujući mu da ugrize rukav. Ako je pas čvrsto ugrizao rukav, markirant napravi još korak dva po obodu prostora psa, te ispušta rukav.

Pas dobiva ocjenu ZADOVOLJIO ako čvrsto ugrize rukav. Dozvoljavaju se tri pokušaja da pas ugrize rukav.

Pas dobiva ocjenu NIJE ZADOVOLJIO ako:
– čvrsto ne ugrize rukav
– ako je izrazito agresivan ili plašljiv
– u slučaju da pas uopće ne ugrize rukav
– ako se vodič unatoč upozorenju markiranta približi psu
– ili se pomiče sa stajne točke.

Obavezna oprema markiranta:
zaštitne hlače, štitnik spolovila, obuća koja sprečava klizanje, mekani rukav, snažni kožni povodnik dug 3 metra.

Tek tada se prilazi provjeri naravi na pucanj. Vodič se upozna s načinom provjere na pucanj. 

Vodič se kreće s psom na povodniku s lijeve strane, poslije desetak koraka puca se iz startnog pištolja 6mm dva puta uzastopce s razmakom od 5 sekundi.

Ocjenu ponašanja na pucanj: ZADOVOLJIO dobiva pas koji bitno ne reagira na pucanj.

Ocjenu ponašanja na pucanj: NIJE ZADOVOLJIO dobiva pas koji na pucanj reagira izrazito plašljivo ili agresivno.

PROVJERA SOCIJALIZACIJE

Prilog 3.

 

UPUTA ZA PROVJERU SOCIJALIZACIJE

Provjere socijalizacije psa provode članovi uzgojne komisije proučavajući psa u različitim situacijama simuliranim iz stvarnog života.

Ako se posumnja da je pas izrazito plašljiv,agresivan, nepredvidiv u reakcijama, može mu se izdati ocjena socijalizacije: NIJE ZADOVOLJIO, te će mu se uskratiti davanje uzgojne vrijednosti.

Ostavlja se članovima uzgojne komisije da improviziraju situacije iz stvarnog života za provjeru navedenog.
(npr. prolaz kroz grupu ljudi, pljeskanje ljudi, ostavljanje psa zavezanog te promatranje reakcije, prolazak pored automobila koji radi i slično).

Provjera naravi pasmina terijera tipa bul provodi se po testu socijalizacije, a u skladu s Pravilnikom o opasnim psima.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468