ŠUNJKAVCI 2021

ŠUNJKAVCI: ISPIT RADA

ĐURĐEVAC
10.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC

ŠUNJKAVCI: ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA (IPO)

SOKOLOVAC
23.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA

SLAVONSKI BROD
OŽUJAK

KINOLOŠKA UDRUGA BROD

PETRINJA
OŽUJAK

KINOLOŠKO DRUŠTVO PETRINJA

VARAŽDIN
06.03.2021.

ULK TRČKA VARAŽDIN

VINKOVCI
19.03.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI

ZAGREB
20.03.2021.

KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB

SLAVONSKI BROD
RUJAN

KINOLOŠKA UDRUGA BROD

KUTINA
RUJAN

KINOLOŠKO DRUŠTVO KUTINA

PETRINJA
RUJAN

KINOLOŠKO DRUŠTVO PETRINJA

VRLIKA
11.09.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA VRLIKA

KRALJEVAC NA SUTLI
25.09.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA SUTLANSKA DOLINA

SOKOLOVAC
09.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA

ĐURĐEVAC
10.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC

VARAŽDIN
23.10.2021.

ULK TRČKA VARAŽDIN

VINKOVCI
23.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI

DUGO SELO
06.11.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGO SELO

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468