SPASILAČKI PSI

MRS. ANA BOJANIĆ

međunarodni sudac  / international judge


MRS. PETRA ČOVIĆ

međunarodni sudac / international judge 


MRS. DARJA JAKŠIĆ

međunarodni sudac  / international judge 


MRS. MIRELA MLINAREC

međunarodni sudac  / international judge 


 

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468