SUCI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE

Hrvatski Kinološki Savez

Suci športske radne kinologije

Mr. NENAD DEKANIĆ

international FCI judge

Purgarija 29a
Kerestinec

HR – 10431 Sveta Nedelja 

Mobile:
+385 98 194 67 01

E-mail:

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MRS. BLAŽENKA JOVANOVIĆ

international FCI judge

K.Zvonimira 84
HR – 32100 Vinkovci

Mobile:
+385 98 566 586

E-mail:

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MR. ZDRAVKO KLIČEK

international FCI judge

Markovićeva 12
HR – 48260 Križevci

Mobile:
+385 98 909 45 94

E-mail:
zdravko.klicek@kc.t-com.hr

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MR. SREĆKO KUKIĆ

international FCI judge

Šumska 10
Drenčec

HR – 10361 Sesvetski Kraljevec

Mobile:
+385 91 270 59 97

E-mail:

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MR. SINIŠA MAGDALENIĆ

national judge

M.Gupca 9
HR – 40000 Čakovec

Mobile:

E-mail:

NATIONAL JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MR. JOSIP NOVAK

international FCI judge

Kralja Tomislava 49
HR – 31431 Čepin

Mobile:
+385 98 170 66 21

E-mail:
jopino.n@gmail.com

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MR. NENAD NOVAK

international FCI judge

Pičmanova 6
HR – 10000 Zagreb

Mobile:
+385 91 657 11 63

 

E-mail:
nenad.novak.k9@gmail.com

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MR. DALIBOR PERŠIN

international FCI judge

Jarčani 31
HR – 48260 Križevci

Mobile:
+385 99 595 26 26

E-mail:

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

MR. KRUNOSLAV VALUŠEK

international FCI judge

Zagorska 197
HR – 48260 Križevci

Mobile:
+385 91 520 07 34

E-mail:

INTERNATIONAC FCI JUDGE FOR
UTILITY DOGS

  ONLINE PRIJAVE ZA IZLOŽBE

  PRIJAVLJENA LEGLA U HKS DO 21.01.2020.

  NADOLAZEĆI SEMINARI

  KVARNER WINNER 2020

  TERRA HISTRIA – CAC BALE 2020

  DALMATIA DOG SHOWS – MEDITERRANEAN WINNER 2020

  VARAŽDIN DOG SHOWS 2020

  4 SUMMER NIGHT DOG SHOWS 2020

  IDC 2020 – HRVATSKA

  CAC ZAGREB 2020

  World Dog Show 2020

  Euro Dog Show 2020

  PREZENTACIJE STANDARDA AUTOHTONIH PASMINA

  HKS NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO U UZGOJU

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB

  telefon
  +385 (0)1 48 46 124
  +385 (0)1 48 46 126

  fax
  +385 (0)1 48 15 356

  e-mail
  info@hks.hr

  ONLINE PRIJAVE NA IZLOŽBE:
  http://app.hks.hr


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN

  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468

  RADNO VRIJEME
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h
  pauza: 12,00 – 12,30 h

   

  KORISNI LINKOVI