SEMINARI 2020.

Hrvatski Kinološki Savez

Seminari HKS-a

    HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
    ILICA 61
    HR – 10000 ZAGREB


    RADNO VRIJEME
    ZA STRANKE
    ponedjeljak – petak
    09,00 – 15,00 h

    pauza
    12,00 – 12,30 h


    telefon
    01 / 48 46 124
    01 / 48 46 125
    01/ 48 46 126

    fax
    01 / 48 15 356


    BANKOVNI RAČUN
    IBAN
    Zagrebačka banka
    HR5723600001101353640

    SWIFT
    ZABA HR2X

    ID
    HR79284126468

    OIB
    79284126468