SEMINAR ZA SUCE ZA RAD LOVNIH PASMINA

Stručni seminari za kinološke suce za rad lovnih pasmina pasa
održati dana 18.01.2020. godine, u subotu u prostorijama
Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, 
s početkom u 10,00 sati

TEME I PREDAVAČI

01. SEMINAR:
tema: Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa retrivera
predavač: Željko Žilnik
početak: 10,00 sati


 

02. SEMINAR:

tema: Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa španijela
predavač: Petar Klarić
početak: 11,00 sati


 

03. SEMINAR:

tema: Pravilnik za ocjenjivanje rada pasa jamara
predavač: Ivica Bošković
početak: 12,00 sati

 


PAUZA
13,00 – 13,15 sati

 


04. SEMINAR:

tema:  Pravilnik za ispit prirođenih osobina pasa i krvosljednika 
            i ispit u radu na umjetnom krvnom tragu za sve pasmine lovačkih pasa 
predavač: Dalibor Pešutić
početak: 13,15 sati


 

05. SEMINAR:

tema: Pravilnik o radu pasa glasnog gona u radu na divlju svinju u gateru 
predavač: Dražen Tuličić
početak: 14,15 sati

Stručni seminari su namijenjeni kinološkim sucima za rad lovnih pasmina pasa.

Prisustvovanje seminarima je besplatno.

Kinološki suci su sudjelovanje na seminarima obavezni prijaviti najkasnije 
do 08.01.2020. godine, najbolje putem e-maila: priredbe@hks.hr 

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468