SEMINAR

logo-crni-600x600
HKS-LOGO-.jpg

ONLINE SEMINAR

ZA OSPOSOBLJAVANJE UZGAJIVAČA

 

SUBOTA, 23.10.2021.

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 12.10.2021.

Ovom prilikom želimo Vas izvjestiti kako će se u suorganizaciji Veterinarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog kinološkog saveza održati osposobljavanje osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama u uzgojima kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.

 

Osposobljavanje za uzgajivače održat će se u subotu, 23.10.2021. godine putem online platforme i na njemu će predavati stručnjaci većinom veterinarske struke.

TEME SEMINARA

OSPOSOBLJAVANJA ZA UZGOJ PASA

 

9:00 – 9:45 h
Zakonodavstvo iz područja zaštite životinja
prof.dr.sc. Nikša Lemo dr.med.vet.

Kroz predavanje pristupnicima će biti prezentiran Zakon o zaštiti životinja NN 102/17.
Sa osvrtom na pse i zakonska postupanjima sa psima. Isto tako predstavit će se i
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji”.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku članak 12, podtočka a. i f.

9:45 – 10:30 h
Fiziologija i reprodukcija pasa
Ivan Butković dr.med.vet.

Predavanje obuhvaća prezentaciju organskih sustava kod pasa i njihovu ulogu, poput probavnog,
krvožilog sustava, živčanog sustava, mišićnoskeletnog i sl. Detaljno će se prezentirati reprodukcija pasa kroz fiziološku funkciju.
Isto tako prezentirati će se graviditet i porod. Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku članak 12, podtočka b., i c.

10:30 – 11:15 h
Najčešće bolesti pasa i hitna stanja
Tea Dodig dr.med.vet.

Predavanje obuhvaća simptome bolesti koje se najčešće javljaju u pasa sa pripadajućim bolestima.
Nadalje predavanja opisuje hitna stanja kod pasa i kako im pružiti prvu pomoć do dolaska veterinara.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka c., d, . i f.

PAUZA
11:15 – 11:45 h


11:45 – 12:30 h
Zaštita osoblja i pasa te rizici držanja pasa
Iva Zečević dr.med.vet.

Predavanja opisuju najznačajnije zoonoze i na koji način se prenose u kontaktu ljudi i životinja.
Kako se zaštiti i prevenirati bolesti držatelja životinja i samih pasa.
Predavanje će također dati kratki presjek preventive od ozljeda pri manipulaciji sa psima.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka c. i e.


12:30 – 13:15 h
Metode uzgoja i genetske bolesti u uzgoju pasa
Maša Efendić dr.med.vet.

Predavanja opisuju 3 klasične metode uzgoja kod pasa.
Donosi komparaciju između 3 metode i koja je najprikladnija u pojedinim slučajevima.
Kratak osvrt o nasljeđivanju, genetske bolesti i na koji način se prenose kroz potomstvo.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka b.


13:15 – 14:00 h
Praktična iskustva vezana za uzgoj i držanje pasa
Nikola Smolić

Predavanje obuhvaća razne teme sa kojima se uzgajivači pasa susreću.
Predavanje pokriva materiju traženu u Pravilniku – članak 12, podtočka b., c., e, . i f.

CIJENA SEMINARA

Za članove Hrvatskog kinološkog saveza cijena seminara iznosi 200,00 kn;
za ostale polaznike cijena seminara iznosi 500,00 kn.

UPLATE

Uplatu za seminar potrebno je izvršiti prilikom prijave za seminar na račun:

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ILICA 61, ZAGREB


IBAN:

H R 5 7 2 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 3 5 3 6 4 0


OPIS PLAĆANJA:

online seminar 2021  + prezime sudionika

POTVRDE

Potvrda o osposobljenosti će se izdavati naknadno,
a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati
uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.

ONLINE PRIJAVA – OBAVEZNO

U svrhu izdavanja potvrde o osposobljenosti te finalne potvrde Vašeg sudjelovanja molimo Vas da ispunite on-line prijavu najkasnije do utorka 12.10.2021.

Ovaj obrazac obvezno je ispuniti, priložiti potvrdu o izvršenoj uplati, 
jer bez navedenog neće biti moguće pristupiti seminaru.

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU 12.10.2021.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468