SEMINAR – ZAGREB, 02.03.2019.

SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANJE
OSOBA ODGOVORNIH ZA UZGOJ I BRIGU O ŽIVOTINJAMA
U UZGOJIMA KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske odobrilo je program Hrvatskog kinološkog saveza za osposobljavanje osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama u uzgojima kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. 

Ovaj seminar održava se u suradnji Kolegija za kinologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu
i Hrvatskog kinološkog saveza.

 TERMIN SEMINARA

ZAGREB
02.03.2019. – SUBOTA – 09:00 sati


MJESTO ODRŽAVANJA

VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU
Heinzelova 55, Zagreb
~ VELIKA PREDAVAONA ~


SATNICA 

početak seminara u 09:00 sati.

 09:00 h
ANDREA MIHALJEVIĆ, dr.vet.med., Ministarstvo poljoprivrede

09:45 h
IVAN BUTKOVIĆ, dr.vet.med., Veterinarski fakultet u Zagrebu

10:30 h
doc.dr.sc. MIRNA BRKLJAČIĆ, dr.vet.med., Veterinarski fakultet u Zagrebu

11:15 h
pauza

11:45 h
prof.dr.sc. NIKŠA LEMO, dr.vet.med., Veterinarski fakultet u Zagrebu

12:30 h
LUKA RADMANIĆ, dr.vet.med., Veterinarski fakultet u Zagrebu

13:15 h
ANTE LUČIN

 

Završetak osposobljavanja predviđa se oko 14:00 sati.


UPLATE 

Uplatu za seminar potrebno je IZVRŠITI PRILIKOM PRIJAVE za seminar na račun Hrvatskog kinološkog saveza.


IBAN

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Ilica 61, Zagreb

Zagrebačka banka
HR5723600001101353640


SVRHA UPLATE

SEMINAR ZAGREB + PREZIME POLAZNIKA.


Cijena seminara je 500,00 kuna, a za članove Hrvatskog kinološkog saveza 200,00 kn.


POTVRDE

Potvrda o osposobljenosti će se izdavati naknadno, a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima
koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.


ONLINE PRIJAVA – OBAVEZNO

U svrhu izdavanja potvrde o osposobljenosti te finalne potvrde Vašeg sudjelovanja molimo Vas da  ispunite on-line prijavu.

Ovaj obrazac obvezno je ispuniti  NAJKASNIJE do četvrtka, 21.02.2019. jer bez njega nije moguće pristupiti seminaru.


OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PRIJAVNINE ZA SEMINARE ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA 
ODGOVORNIH ZA UZGOJ I BRIGU O ŽIVOTINJAMA U UZGOJIMA KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza donio je odluku po kojoj će dugogodišnji aktivni uzgajivači Hrvatskog kinološkog saveza biti oslobođeni plaćanja prijavnine za osposobljavanje osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama u uzgojima kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, u iznosu od 200,00 kuna koliko iznosi pohađanje gore spomenutog osposobljavanja koje organizira Hrvatski kinološki savez.


KRITERIJI KOJE JE NEOPHODNO ISPUNITI SU SLJEDEĆI :

– neprekinuto članstvo u Hrvatskom kinološkom savezu
preko neke od članica HKS-a u periodu od zadnjih 10 godina–  u rodovnu knjigu Hrvatskog kinološkog saveza na ime člana koji se oslobađa plaćanja prijavnine
upisano najmanje 10 legala u neprekinutom periodu od zadnjih 10 godina.

Ukoliko od Ministarstva  bude donesena odluka o oslobađanju dugogodišnjih aktivnih uzgajivača Hrvatskog kinološkog saveza od osposobljavanja propisanih zakonom na osnovu kriterija koji bude manje zahtjevan od gore navedenih po kojem su pojedini dugoogodišnji uzgajivači oslobođeni plaćanja prijavnine isti će se primjeniti na sve osobe koje ispunjavaju kriterije oslobađanja od osposobljavanja po odluci Ministarstva.