SEMINAR – ZADAR, 02.02.2019.

SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANJE
OSOBA ODGOVORNIH ZA UZGOJ I BRIGU O ŽIVOTINJAMA
U UZGOJIMA KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske odobrilo je program Hrvatskog kinološkog saveza za osposobljavanje osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama u uzgojima kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. Kako bi se prvenstveno članovima Hrvatskog kinološkog saveza omogućilo što jednostavnije pristupanje osposobljavanju ono će se održavati u svim većim regionalnim centrima.TERMIN SEMINARA

ZADAR
02.02.2019. – SUBOTA – 10:00 H


MJESTO ODRŽAVANJA

LOVAČKA KUĆA
LD PREPELICA u Bokanjcu
Put Vrela bb 
(put za Ražanac)SATNICA 

10.00 sati
Ivica Majić, dr.vet.med., Ministarstvo poljoprivrede

11.00 sati
mr.sc. Zoran Šimec, dr.vet.med.

12.30 sati
Pauza

13.00 sati
Ana Divković, dr.vet.med.

14.30 sati
dr.sc. Gordana Nedeljković, dr.vet.med.

15.15 sati
Pauza

15.30 sati
Tomislav Trninić, član Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa

16.15 sati 
Nikolina Kovačević  Ganić, mag.sanit.ing.

Završetak osposobljavanja predviđa se oko 17.00 sati.

 


UPLATE 

Uplatu za seminar potrebno je IZVRŠITI PRILIKOM PRIJAVE za seminar na račun Hrvatskog kinološkog saveza.


IBAN

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Ilica 61, Zagreb

Zagrebačka banka
HR5723600001101353640


SVRHA UPLATE

SEMINAR ZADAR + PREZIME POLAZNIKA.

 


Cijena seminara je 500,00 kuna, a za članove Hrvatskog kinološkog saveza 200,00 kn.


POTVRDE

Potvrda o osposobljenosti će se izdavati naknadno, a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima
koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.


ONLINE PRIJAVA – OBAVEZNO

U svrhu izdavanja potvrde o osposobljenosti te finalne potvrde Vašeg sudjelovanja molimo Vas da  ispunite on-line prijavu.

Ovaj obrazac obvezno je ispuniti  NAJKASNIJE do srijede, 23.01.2019. jer bez njega nije moguće pristupiti seminaru.


OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PRIJAVNINE ZA SEMINARE ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA 
ODGOVORNIH ZA UZGOJ I BRIGU O ŽIVOTINJAMA U UZGOJIMA KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza donio je odluku po kojoj će dugogodišnji aktivni uzgajivači Hrvatskog kinološkog saveza biti oslobođeni plaćanja prijavnine za osposobljavanje osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama u uzgojima kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, u iznosu od 200,00 kuna koliko iznosi pohađanje gore spomenutog osposobljavanja koje organizira Hrvatski kinološki savez.


KRITERIJI KOJE JE NEOPHODNO ISPUNITI SU SLJEDEĆI :

– neprekinuto članstvo u Hrvatskom kinološkom savezu
preko neke od članica HKS-a u periodu od zadnjih 10 godina–  u rodovnu knjigu Hrvatskog kinološkog saveza na ime člana koji se oslobađa plaćanja prijavnine
upisano najmanje 10 legala u neprekinutom periodu od zadnjih 10 godina.

Ukoliko od Ministarstva  bude donesena odluka o oslobađanju dugogodišnjih aktivnih uzgajivača Hrvatskog kinološkog saveza od osposobljavanja propisanih zakonom na osnovu kriterija koji bude manje zahtjevan od gore navedenih po kojem su pojedini dugoogodišnji uzgajivači oslobođeni plaćanja prijavnine isti će se primjeniti na sve osobe koje ispunjavaju kriterije oslobađanja od osposobljavanja po odluci Ministarstva.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468