SEMINAR ZA SUCE ZA RAD LOVNIH PASMINA

MJESTO SEMINARA:

VETERINARSKI FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
~ KLINIČKA PREDAVAONA ~
HEINZELOVA 55
ZAGREB


PROGRAM SEMINARA:

 

 • 09:30 – 10:00 h
  Prijava sudionika
 • 10:00 h
  Pravilnik o radu pasa glasnog gona u radu na divlju svinju u gateru
  – Dražen Tuličić
 • 11:00 h
  Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa goniča
  – Ante Udovičić
 • 12:00 – 12:30 h
  pauza
 • 12:30 h
  Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa ptičara bez odstrela divljači
  – Hari Herak
 • 13:30 h
  Pravilnik za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa ptičara s odstrelom divljači
  – Velimir Sruk
 • 14:30 – 14:45 h
  pauza
 • 14:45 – 16:00 h
  Pravilnik kinološko – lovačkog kupa “Sveti Hubert” 
  sa psima ptičarima i španijelima
  – Dražen Tuličić

Stručni seminari su namijenjeni kinološkim sucima za rad lovnih pasmina pasa.


Prisustvovanje seminarima je besplatno.


Kinološki suci su sudjelovanje na seminarima obavezni prijaviti najkasnije
do 10.09.2018. godine  ( najbolje putem elektronske pošte priredbe@hks.hr ).