PTIČARI – ISPIT RADA 2021

PTIČARI: ISPITI RADA

SLAVONSKI BROD
OŽUJAK

KINOLOŠKA UDRUGA BROD
bez odstrela

DUGO SELO
OŽUJAK

HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH PTIČARA KRATKE DLAKE
njemački ptičari kratke dlake – derby, proljetni uzgojni ispit

DUGO SELO
OŽUJAK

HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH PTIČARA KRATKE DLAKE
njemački ptičari kratke dlake – proljetno Svjetsko prvenstvo

SLAVONSKI BROD
RUJAN

KINOLOŠKA UDRUGA BROD
bez odstrela

DUGO SELO
RUJAN

HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH PTIČARA KRATKE DLAKE
njemački ptičari kratke dlake – SOLMS, jesenski uzgojni ispit

POSEDARJE
RUJAN

KINOLOŠKA UDRUGA POSEDARJE
na prepelicu sa odstrelom

DRNIŠ
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ
bez odstrela

DRNIŠ
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ
sa odstrelom

DRNIŠ
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ
bez odstrela

DRNIŠ
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ
sa odstrelom

ZAGREB
02.10.2021.

KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB
bez odstrela

ĐURĐEVAC
10.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC
bez odstrela

ĐURĐEVAC
10.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC
sa odstrelom

SINJ
23.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ
bez odstrela

SINJ
23.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ
sa odstrelom

VARAŽDIN
23.10.2021.

ULK TRČKA VARAŽDIN
bez odstrela

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468