PTIČARI – IPO 2021

PTIČARI: ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA (IPO)

SOKOLOVAC
23.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA

PAZIN
30.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO PAZIN

ZADAR
31.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO DALMATINSKI PAS ZADAR

ŠMRIKA
31.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA

DRNIŠ
VELJAČA

KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ

BALE
VELJAČA

KINOLOŠKO DRUŠTVO ROVINJ

VELIKA GORICA
VELJAČA

KINOLOŠKO DRUŠTVO VELIKA GORICA

NEORIĆ
VELJAČA

KINOLOŠKO DRUŠTVO SALONA SOLIN

SINJ
06.02.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

RUNOVIĆI
26.02.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI

SINJ
27.02.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

ZAGREB
27.02.2021.

KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB

NOVSKA
27.02.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA NOVSKA

SLAVONSKI BROD
OŽUJAK

KINOLOŠKA UDRUGA BROD

DONJI MIHOLJAC
OŽUJAK

KINOLOŠKA UDRUGA DONJI MIHOLJAC 1981.

DUGO SELO – NEK
OŽUJAK

HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH PTIČARA KRATKE DLAKE
za njemačke ptičare kratke dlake

PETRINJA
OŽUJAK

KINOLOŠKO DRUŠTVO PETRINJA

POSEDARJE
OŽUJAK

KINOLOŠKA UDRUGA POSEDARJE

BENKOVAC
OŽUJAK

SETER POINTER KLUB HRVATSKA
za setere i pointere

BELIŠĆE
OŽUJAK

KINOLOŠKO DRUŠTVO BELIŠĆE

KRAPINSKE TOPLICE
06.03.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA TOPLICE

VARAŽDIN
06.03.2021.

ULK TRČKA VARAŽDIN

ĐURĐEVAC
07.03.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC

KOTORIBA
07.03.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO MEĐIMURJE ČAKOVEC

IVANIĆ GRAD
13.03.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA IVANIĆ GRAD

LABIN
13.03.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA LABIN

VINKOVCI
19.03.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI

ZAGREB
20.03.2021.

KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB

DUGO SELO
KOLOVOZ

HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH PTIČARA KRATKE DLAKE
za njemačke ptičare kratke dlake – na prepelicu

SLAVONSKI BROD
RUJAN

KINOLOŠKA UDRUGA BROD

BUJE
RUJAN

KINOLOŠKO DRUŠTVO BUJŠTINA

KUTINA
RUJAN

KINOLOŠKO DRUŠTVO KUTINA

PETRINJA
RUJAN

KINOLOŠKO DRUŠTVO PETRINJA

POSEDARJE
RUJAN

KINOLOŠKA UDRUGA POSEDARJE

BENKOVAC
RUJAN

SETER POINTER KLUB HRVATSKA
za setere i pointere

NEORIĆ
RUJAN

KINOLOŠKO DRUŠTVO SALONA SOLIN

SINJ
04.09.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

KRAPINSKE TOPLICE
04.09.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA TOPLICE

NOVSKA
04.09.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA NOVSKA

RUNOVIĆ
04.09.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI

KRALJEVEC NA SUTLI
25.09.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA SUTLANSKA DOLINA

MUNE
25.09.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA

BELIŠĆE
LISTOPAD

KINOLOŠKO DRUŠTVO BELIŠĆE

DONJI MIHOLJAC
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DONJI MIHOLJAC 1981.

DRNIŠ
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ

DRNIŠ
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DRNIŠ

POŽEGA
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA POŽEGA

VELIKA GORICA
LISTOPAD

KINOLOŠKO DRUŠTVO VELIKA GORICA

PAZIN
02.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO PAZIN

ZAGREB
02.10.2021.

KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB

SOKOLOVAC
09.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA

SINJ
09.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

ĐURĐEVAC
10.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC

KOTORIBA
10.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO MEĐIMURJE ČAKOVEC

VARAŽDIN
23.10.2021.

ULK TRČKA VARAŽDIN

VINKOVCI
23.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI

DUGO SELO
06.11.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGO SELO

IVANIĆ GRAD
13.11.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA IVANIĆ GRAD

DUGO SELO
13.11.2021.

HRVATSKI KLUB LJUBITELJA NJEMAČKIH PTIČARA KRATKE DLAKE
za njemačke ptičare kratke dlake

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468