PROGRAM RADA HKS-a ZA 2017. GODINU

PROGRAM RADA HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA ZA 2017. GODINU

 

 • daljnja modernizacija i informatizacija rada HKS-a, daljnje poboljšavanje usluga koje se pružaju udrugama i članovima HKS-a
 • osnivanje kinoloških udruga tamo gdje postoje zadovoljeni uvjeti za njihovo osnivanje, te stručna pomoć novoprimljenim kao i već postojećim udrugama
 • daljnje utemeljenje i razvoj pasminskih klubova sukladno svjetskom ustroju uzgoja i rada
 • izrada i izdavanje Pravilnika iz područja djelovanja gdje je to još potrebno, kao i izmjena i dorada postojećih pravilnika
 • organizacija stručnih seminara za kadrove športske radne kinologije, lovne radne kinologije, kadrove agilityja i spasilačkih pasa, pripravnike, suce, voditelje uzgoja i uzgajivače
 • provođenje jedinstvenog sustava izobrazbe kinoloških sudaca prema Pravilniku o stručnom radu sukladno važećim normama FCI-a
 • sudjelovanje stručnih kadrova HKS-a u radu FCI povjerenstava
 • organizacija CACIB i CAC izložbi, , te stalno i sustavno unapređenje njihove kvalitete
 • organizacija glavne uzgojne izložbe autohtonih pasmina pasa
 • organizacija CACIT i CACT utakmica, te stalno i sustavno unapređenje njihove kvalitete
 • organizacija uzgojnih pregleda
 • organizacija IPO-a, različitih ispita u radu,državnih prvenstava u radu lovnih i športskih pasmina, kinološko-lovnih kupova, agilitya i natjecanja spasilačkih pasa
 • sudjelovanje predstavnika Hrvatskog kinološkog saveza na svjetskim i europskim izložbama
 • organizacija međunarodnih i nacionalnih natjecanja u radu lovnih i športskih pasmina pasa, kao i sudjelovanje naših reprezentacija na istim manifestacijama
 • organizacija Europskog kupa za kontinentalne ptičare
 • provođenje radnih ispita za lovne pasmine pasa u skladu s važećim propisima Zakona o lovu
 • provođenje testova i ispita socijalizacije u skladu s Pravilnikom o opasnim psima
 • nastavak suradnje s FCI-om i drugim međunarodnim kinološkim savezima i udrugama
 • suradnja sa Hrvatskom vojskom i Hrvatskom policijom
 • daljnje intenziviranje suradnje s nadležnim Ministarstvima Vlade Republike Hrvatske
 • nastavak suradnje s Poglavarstvom grada Zagreba, sa Civilnom zaštitom grada Zagreba kao i Hrvatskom udrugom za pse vodiče i mobilitet
 • nastavak rada na normalizaciji odnosa sa HLS-om
 • nastavak aktivnosti vezane za razvoj hrvatskih autohtonih pasmina pasa, brojem i kvalitetom
 • nastavak stručnog rada o razvoju i uzgoju naših autohtonih pasmina pasa
 • daljnja suradnja s nadležnim FCI komisijama
 • daljnja suradnja sa Veterinarskim fakultetom po znanstvenim pitanjima
 • poticanje nastupa hrvatskih autohtonih pasmina pasa u što većem broju na izložbama pasa
 • usklađivanje standarda s modernom nomenklaturom FCI-a, te evaluacija i jasnije definiranje bitnih pasminskih osobina
 • priprema prezentacije standarda za autohtone pasmine
 • nastavak održavanja kvalitete i pravovremenog izlaženja službenog glasila “Moj pas i prijatelji”
 • tiskanje kao i dopune novih Pravilnika HKS-a
 • tisak ocjenskih listi, kataloga međunarodnih izložbi pasa i ostalog materijala vezano za djelatnost HKS-a
 • zaštita i promocija uzgajivača HKS-a
 • promocija izložbi pasa u Hrvatskoj
 • stalna promocija u svijetu hrvatske kinologije, hrvatskih autohtonih pasmina pasa, hrvatskih uzgajivača i kinoloških sudaca
 • dodjele kinoloških odlikovanja
 • nastavak suradnje s elektronskim i tiskanim medijima
 • suradnja s poduzećima vezanim uz djelatnost HKS-a
 • suradnja sa obrazovnim institucijama
 • edukacija građana RH, posebno budućih vlasnika pasa
 • izrada reklamnog materijala za promicanje HKS-a
 • transparentno financijsko poslovanje
 • dodatno uređenje objekata u najmu i vlasništvu HKS-a

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468