PRIJAVLJENA LEGLA

POPIS PRIJAVLJENIH LEGLA

DOSTAVLJENIH U HKS DO 16.07.2019.

Objavljujemo popis prijavljenih legla koja su dostavljena u Hrvatski kinološki savez do  16.07.2019.

Popis prijavljenih legla obnavljat će se svakih 14 dana.
Objavljena legla biti će na ovom popisu do 6 mjeseci starosti prijavljenih pasa.

Molimo sve uzgajivače i kinološke udruge da legla prijavljuju u optimalnoj starosti od 6-7 tjedana
kako bi podaci bili ažurirani na vrijeme.


ZA SVE INFORMACIJE VEZANO ZA PRIJAVLJENA LEGLA
MOLIMO VAS DA SE JAVITE U REFERADU IZDAVANJA RODOVNICA

MAJA ČIŽMEŠIJA

REFERADA LOVNIH RODOVNICA

T: 01 48 46 124; E:lovnerodovnice@hks.hr

HEIDI ŠAVORA

REFERADA SPORTSKIH RODOVNICA

T: 01 48 46 124; E:rodovnice@hks.hr