PRAVILNICI

.
PRAVILNICI
HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA

PRAVILNIK O STRUČNOM RADU (sa dopunama)

UPUTE ZA SUĐENJE S CILJEM OČUVANJA ZDRAVLJA PASA

PRIRUČNIK ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE 

PRAVILNIK O POLAGANJU SUDAČKIH ISPITA

PRAVILNIK O KINOLOŠKIM ODLIKOVANJIMA

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI

KODEKS PONAŠANJA PRI JAVNIM ISTUPANJIMA I ISTUPANJIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRAVILNIK O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO “RATIMIR ORBAN”

 

PRAVILNIK  ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE  RADA PASA PTIČARA

PRAVILNIK O IZBORU PASA PTIČARA U REPREZENTACIJU HRVATSKE

PRAVILNIK LOVAČKO-KINOLOŠKOG KUPA “SVETI HUBERT” SA PSIMA PTIČARIMA I ŠPANIJELIMA

PRAVILNIK ZA UTAKMICE ŠPANIJELA

PRAVILNIK  ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA GONIČA

PRAVILNIK O RADU PASA GLASNOG GONA NA DIVLJU SVINJU U GATERU

PRAVILNIK  ZA OCJENJIVANJE RADA PASA JAMARA (LOVNIH TERIJERA I JAZAVČARA)

PRAVILNIK O IPO PASA KRVOSLJEDNIKA I UTAKMICAMA PO KRVNOM TRAGU ZA SVE PASMINE LOVAČKIH PASA

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA RETRIVERA

 

PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE

PRAVILNIK ZA NATJECANJE U RADU OVČARSKIH PASA (MEĐUNARODNI)

PRAVILNIK RADNI ISPIT ZA OVČARSKE PSE

PRAVILNIK ZA RAD SPASILAČKIH PASA (MEĐUNARODNI)

PRAVILNIK ZA SPASILAČKE PSE

PRAVILNIK RALLY OBEDIENCE

PRAVILNIK ZA NATJECANJA U FLYBALLU

PRAVILNIK O PRVENSTVU HRVATSKE I KVALIFIKACIJAMA ZA AGILITY

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI AGILITY NATJECANJA

PRAVILNIK O STRUČNIM KADROVIMA ZA AGILITY

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI ISPITA ZA PSA PRATIOCA