PISMENI ISPITI ZA KINOLOŠKE PRIPRAVNIKE

Obavještavamo sve zainteresirane sudačke pripravnike da će se

PISMENI ISPITI 

za sudačke pripravnike održati u Zagrebu, 17.12.2022.

u prostorijama Hrvatskog kinološkog saveza.

Zainteresirani kandidati ispit trebaju prijaviti na predviđenoj prijavnici,
najkasnije 21 dan prije ispita (27.11.),  te će na vrijeme biti pismeno obaviješteni o rasporedu polaganja ispita.

O svim eventualnim izmjenama bit ćete pravovremeno obaviješteni.

ZADNJI ROK

za prijavu ispita je 27.11.2022.

E-MAIL

za dostavu sve potrebne dokumentacije za prijavljivanje ispita priredbe@hks.hr

PRIJAVNICE ZA PISMENI ISPIT

SUDAČKI PRIPRAVNIK

(sudački pripravnici
koji još nisu kinološki suci)

zadnji rok za prijavu ispita:
27.11.2022.

e-mail za prijavu:
priredbe@hks.hr

PRVO POLAGANJE

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– riješenje o primanju
za pripravnika za kinološkog suca

KINOLOŠKI
SUDAČKI PRIPRAVNIK

(sudački pripravnici koji su već suci)

zadnji rok za prijavu ispita:
27.11.2022.

e-mail za prijavu:
priredbe@hks.hr

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– riješenje o primanju
za pripravnika za kinološkog suca


Hrvatski Kinološki Savez

Ilica 61, HR - 10000 Zagreb

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468