PAS GRAĐANIN

tekst pripremio:
Nenad Novak,
član Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i međunarodni sudac za rad sportskih pasmina pasa

UPISI ZA NACIONALNI PROGRAM “PAS GRAĐANIN”:

NENAD NOVAK
HUSRK DoGGuru
091 657 11 63

SANDRA MLADENIĆ GAŠPARAC
Malinois Klub Kvarner

099 428 76 60

NADA ZATKOVIĆ ŠESTAK
HUSRK Canis Optimus
095 385 80 88

MARTINA MIJIĆ
HUSRK Wizard

095 51 35 889

ALEN SUBOTIĆ
HUSRK Dog trainer Split

098 97 13 865

IVAN JELAVIĆ
Klub Sportskih Pas Split
098 676 388

Ovaj je program prvi nacionalni program namijenjen psima kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima, u okviru kojeg će, pod okriljem Hrvatskog kinološkog saveza moći pohađati školovanje i polagati ispite u svim dijelovima Republike Hrvatske. Važnost programa je u tome što će se provoditi kroz udruge – članice HKS-a, školovanje će provoditi isključivo školovani i licencirani stručni kadrovi HKS –a, a ispit će se polagati pred sucima za rad sportskih pasmina pasa HKS-a.

Školovanju i ispitu mogu pristupiti svi psi, bez obzira na veličinu, pasminu ili rodovnicu. Jedini uvjet za pristupanje školovanju i ispitu jesu vlasnikova želja za učenjem i aktivnim bavljenjem sa svojim ljubimcem. Dobna granica za pristupanje ispitu psa je najmanje 10 mjeseci.

Program školovanja sastoji se od temeljnih vježbi poslušnosti i socijalne snošljivosti: praćenje na povodniku, sjedi/čekaj, lezi/čekaj, dolazak, susret s ljudima i psima, prolazak kroz grupu ljudi, čekanje u grupi pasa, odvajanje od vlasnika i odnos prema stranim ljudima te ponašanje psa prilikom očitanja mikročipa.

Vježbe predstavljaju simulaciju situacija s kojima se psi i njihovi vlasnici susreću u svakodnevnom životu.  Program je osmišljen upravo zbog toga – kako bi psima i njihovim vlasnicima olakšao svakodnevno funkcioniranje. U šetnjama se susrećemo i mimoilazimo s ljudima, drugim psima, pse vodimo veterinaru na pregled gdje očekujemo da se «pristojno» ponašaju, psima često prilaze nepoznate osobe … svi želimo da nas psi mirno prate, umjesto da nas vuku na povodniku, da pričekaju kada mi stanemo ili da ih možemo povesti na kavu. Upravo to omogućava nam program Pas građanin.

Iako se program Pas građanin provodi u okviru HKS-a, vlasnici i vodiči pasa koji žele pristupiti školovanju i polaganju ispita ne moraju nužno biti i članovi HKS-a. Ova iznimka napravljena je zbog vodiča i/ili vlasnika pasa koji ne koriste mogućnost članstva u HKS-u, a željeli bi svojeg psa odškolovati i položiti s njim ispit unutar sustava HKS-a jer to podrazumijeva stručno školovanje od strane licenciranih kadrova i provjeru znanja pred sucima za rad sportskih pasmina pasa. I voditelji školovanja i suci stručni su kadrovi sportske radne kinologije, što ovaj program izdvaja od bilo kojeg drugog programa koji se trenutno nudi vlasnicima pasa kućnih ljubimaca.

Za one vlasnike i/ili vodiče pasa koji se za to odluče, omogućeno je i polaganje ispita stručnosti u 2 kategorije:

1.OSNOVNI ISPIT STRUČNOSTI (ne podrazumijeva obvezu članstav u HKS-u),

2.NAPREDNI ISPIT STRUČNOSTI (podrazumijeva članstvo u HKS-u).

Nakon položenog ispita, izdaje se i knjižica HKS-a «Pas građanin» sa opisom položenih vježbi i ocjenom za svaku pojedinu vježbu, a o polaganju ispita stručnosti, izdaje se i posebno, dodatno uvjerenje.

Cilj je HKS-a programom Pas građanin učiniti školovanje pasa dostupno široj javnosti i to na način kojim i pas i vodič stječu osnovna znanja, primjenjiva u svakodnevnom životu i koje provode kvalificirani i stručni kadrovi HKS-a.

Odluka o nabavi psa, važna je odluka. Odluka što nakon toga, još je važnija. Za sretan i kvalitetan suživot sa psom moramo znati kako pas funkcionira i koje su temeljne pseće potrebe.Spriječimo probleme izazvane neznanjem, nepoznavanjem psećih životnih potreba ili  jednosmjernom komunikacijom sa našim psom. Zato su tu Hrvatski kinološki savez i nacionalni program Pas građanin.

Kroz program školovanja uče se temeljne vježbe poslušnosti i socijalne snošljivosti, a kandidati koji odaberu polaganje ispita stručnosti pripremaju se i za njegovo polaganje.

Priprema za ispit (i sam ispit) sastoji od praktičnog i teoretskog dijela.

Praktični dio je obavezan, te obuhvaća vježbe poslušnosti i socijalne snošljivosti.

Teoretski dio nije obavezan, već je dan kao mogućnosti vlasnicima koji to žele. Taj teoretski dio naziva se ispit stručnosti i sastoji se od pismenog ispita u 2 razine, s ukupno 25 pitanja. Samo druga, napredna razina zahtijeva članstvo kandidata koji polaže ispit u HKS-u, dok je polaganje prve razine s 12 pitanja, pod nazivom osnovni ispit stručnosti otvoreno svim kandidatima.

Pitanja ispita stručnosti su edukativne naravi i traže poznavanje osnovnih znanja o:

-samom programu Pas građanin,

-državnim i lokalnim propisima koji reguliraju držanje pasa i postupanje prema njima (Zakon o zaštiti životinja, Pravilnik o opasnim psima, akti gradova i općina o načinu držanja kućnih ljubimaca),

-zdravlju pasa, uključujući i cijepljenje i mikročipiranje,

-socijalizaciji, odgoju i školovanju pasa,

-Hrvatskom kinološkom savezu i Međunarodnoj kinološkoj federaciji (FCI).

Za pripremu kandidata za pristupanje ispitu ( i praktičnom i teoretskom dijelu) zadužene su udruge, članice HKS-a koje školovanje provode.

Kao što smo naveli, kroz nacionalni program Pas građanin, psi i vlasnici uče pravilno savladavati situacije kroz koje svakodnevno prolaze u stvarnom životu.

CILJEVI NACIONALNIH PROGRAMA ŠKOLOVANJA PASA

→ podizanje svijesti i širenje kinološke kulture među građanstvom

→ dostupnost školovanja pasa široj javnosti, na način kojim i pas i vodič stječu osnovna znanja, primjenjiva u svakodnevnom životu i koje provode kvalificirani i stručni kadrovi HKSa

→ poticanje vlasnika pasa na aktivno bavljenje sa psom, omogućivši im, nakon osnovnog školovanja, nastavak bavljenja organiziranim aktivnostima i sportovima koje provode klubovi i udruge članice HKSa

→ priprema pasa za polaganje viših ispita u radu

→ doprinos ciljevima i vrijednostima koje potiče HKS, posebice onima koji se odnose na brigu o dobrobiti i zdravlju svih pasa te promicanju aktivnosti za pse i pseće sportove

SOCIJALNA SNOŠLJIVOST

Susreti sa nepoznatim ljudima i psima, ponašanje među ljudima, mirno čekanje dok su drugi psi u blizini, kao i mimoilaženje s njima su situacije s kojima se vlasnicima psa, posebice oni koji žive u gradovima, susreću više puta svaki dan. Upravo zato su i odabrane kao obavezan dio programa. Odvajanje od vlasnika i kontakt strane osobe sa psom (vježba očitanja mikročipa) nisu toliko svakodnevne, ali su životne situacije s kojima se svaki pas susretne tijekom života. Odlazak veterinaru samo je jedna od najčešćih.

Navedene situacije dio su vježbi socijalne snošljivostiNajprije ćemo razjasniti što se uopće podrazumijeva pod socijalnom snošljivošću. U kontekstu pasa, socijalna snošljivost podrazumijeva mogućnost normalnog funkcioniranja u svakodnevnom životu u zajednici u kojoj pas živi.

Za psa koji reagira stabilno – NE agresivno niti pretjerano plašljivo – prema ljudima, životinja i stvarima s kojima se susreće, možemo reći da funkcionira normalno, drugim riječima da mu je socijalna snošljivost na zadovoljavajućoj razini.

Poželjno je da se naš pas osjeća opušteno na novim mjestima i u novim okolnostima. Da ljude, mjesta i predmete (uključujući i one koje prvi puta vidi) poima kao sastavni dio okoline i prema njima se ponaša ravnodušno, umjesto  da pokušava ostvariti kontakt, na pozitivan (skačući/»pozdravljajući») ili negativan (napadajući) način.

Pas se ljudima i psima približava SAMO i TEK NAKON dopuštenja svog vodiča.

To je koncept koji učimo u okviru vježbi socijalne snošljivosti tijekom školovanja za nacionalni program Pas građanin.

VJEŽBE SOCIJALNE SNOŠLJIVOSTI

PO NACIONALNOM PROGRAMU “PAS GRAĐANIN”

SUSRET S LJUDIMA

OPIS VJEŽBE:
-susret vodiča i psa s prolaznicima, trkačima, biciklistima i slično,
-prilazak k i odlazak od ispitnog suca, rukovanje s njim i
-ponašanje psa tijekom čitanja ocjene

CILJ:
-pas ne pokušava ostvariti kontakt s ljudima koji mu dolaze u susret ili uz koje prolazi BEZ OBZIRA na način na koji se ti ljudi kreću (hodaju ili trče), voze se na biciklu, romobilu ili sličnom prijevoznm sredstvu
-pas ne pokušava ostvariti kontakt s osobom s kojom se  vodič zaustavi da popriča
-pod “ostvariti kontakt” podrazumijevamo naskakivanje na osobu (poznato kao “pozdrav”) ili napad na osobu

POTREBNO PONAŠANJE PSA:
-ponašanja psa treba biti ravnodušno
-ocjenjuje se cjelokupni dojam

SUSRET S PSIMA

OPIS VJEŽBE:
-vježba se izvodi na način da se 2 vodiča sa psima na povodnicima mimoilaze u razmaku od 3 metra

-povodnik može biti lagano zategnut

CILJ:
-pas ne pokušava ostvariti kontakt sa psima u prolazu

-pod “ostvariti kontakt” podrazumijevamo da nas pas pokušava odvući do psa u prolazu bilo u želji za igrom, bilo u cilju napada
-agresija prema drugom psu je apsolutno nepoželjno ponašanje, pa naš pas ne pokazuje znakove iste, već neutralno prolazi pored drugog psa

POTREBNO PONAŠANJE PSA:
-pas ne smije pokazivati znakove agresije ili plahosti

PROLAZAK KROZ GRUPU LJUDI

OPIS VJEŽBE:
-vježba se izvodi na način da se vodič sa psom na opuštenom povodniku kreće kroz grupu ljudi koja mirno stoji na mjestu

-grupa se sastoji od 4 do 6 osoba
-vodič sa psom obilazi najmanje jednu osobu s lijeve i jednu osobu s desne strane te se zaustavlja u sredini grupe pri čemu pas mora na zapovijed sjesti
-vodič i pas ostaju u toj poziciji 3 sekunde

CILJ:
-pas ne pokušava ostvariti kontakt s ljudima koji stoje u grupi jer oni predstavljaju sinonim za ljude uz koje pas s vodičem prolazi u svakodnevnim šetnjama

-pod “ostvariti kontakt” podrazumijevamo naskakivanje na osobu (poznato kao “pozdrav”) ili napad na osobu

POTREBNO PONAŠANJE PSA:
-pas mora biti ravnodušan prema ljudima u grupi

ČEKANJE U GRUPI PASA

OPIS VJEŽBE:
-vježba se izvodi na način da pas na povodniku u prisustvu vodiča mirno sjedi ili leži među ostalim psima koji polažu ispit

-svi psi su u prisustvu svojih vodiča
-razmak među psima je 3 metra
-vježba traje 2 minute

CILJ:
-psi uče da prisustvo drugih pasa ne podrazumijeva i prilazak k njima

-kao što je slučaj i s ljudima, u ovoj vježbi pas ne pokušava ostvariti kontakt s drugim psima bilo nas pas pokušava odvući do drugog psa  bilo u želji za igrom, bilo u cilju napada

POTREBNO PONAŠANJE PSA:
-ponašanje pasa mora biti ravnodušno

ODVAJANJE OD VLASNIKA I PONAŠANJE PREMA STRANCIMA

OPIS VJEŽBE:
-vježba se izvodi na način da pas i vodič odlaze do pripremljenog

-mjesta za ostavljanje psa
-vodič veže psa i odlazi
-psu prilazi ispitni sudac, ispred psa prolazi nekoliko osoba, kao i nekoliko osoba sa psima

CILJ:
-cilj vježbe je ukazati vlasnicima pasa na problem patološke vezanosti psa uz vlasnika

-zato psa učimo, od šteneće dobi, da je normalno da njegov vlasnik nije uz njega 24 sata na dan
-psa također učimo da je normalno da mu, bez prisustva vlasnika može prići strana osoba
-ovo su nužna znanja prvenstveno ako pas zbog bolesti moramo ostaviti kod veterinara, ali  i zbog odlaska na put na čuvanju i slično

POTREBNO PONAŠANJE PSA:
-pas ne smije pokazivati znakove agresije ili plahosti

OČITANJE MIKROČIPA

OPIS VJEŽBE:
-očitanje mikročipa zadnja je vježba na ispitu

-očitanje vrši ispitni sudac

CILJ:
-vježba služi toleriranju kontakta sa stranom osobom

-najčešće se tu radi o veterinaru, ali i o situacijama na izložbama i sličnim manifestacijama

POTREBNO PONAŠANJE PSA:
-ponašanje pasa tijekom očitanja mora biti ravnodušno

-pas ne smije pokazivati znakove agresije niti plahosti

Opisali smo ukratko teme koje se obrađuju tijekom školovanja za program pas građanin i naglasak smo stavili na vježbe socijalne snošljivosti.

Svi zainteresirani vlasnici pasa, javite se kinološkim udrugama članicama HKS u mjestu u kojem živite. Ako niste sigurni koje su to, javite se HKS-u gdje će vas rado uputiti na kinološke udruge u vašoj blizini.

Kinološke udruge zainteresirane za organiziranje ispita i školovanja, obratite se Povjerenstvu za rad sportskih pasmina pasa pri HKS-u.

POVJERENSTVO ZA RAD SPORTSKIH PASMINA PASA 

e-mail kontakt: 
povjerenstvo-srk@hks.hr


NENAD NOVAK

091 657 11 63


DRAŽEN BASAR

091 515 90 58

ŽELITE POHAĐATI TEČAJ PAS GRAĐANIN?

JAVITE SE VODITELJIMA REGIONALNIH CENTARA:

CENTAR ZAGREB

NENAD NOVAK
091 65 71 163

CENTAR SPLIT

ALEN SUBOTIĆ
098 971 38 65

CENTAR ZADAR

VJEKOSLAV ANTIĆ
095 96 80 365

CENTAR PULA

DAMIR BERNACA
099 201 33 43

CENTAR VARAŽDIN

VEDRAN KAPELČAN
098 817 751

CENTAR VINKOVCI

BLAŽENKA JOVANOVIĆ
099 489 35 61

UPISI ZA NACIONALNI PROGRAM “PAS GRAĐANIN”:

NENAD NOVAK
HUSRK DoGGuru
091 657 11 63

SANDRA MLADENIĆ GAŠPARAC
Malinois Klub Kvarner

099 428 76 60

NADA ZATKOVIĆ ŠESTAK
HUSRK Canis Optimus
095 385 80 88

MARTINA MIJIĆ
HUSRK Wizard

095 51 35 889

ALEN SUBOTIĆ
HUSRK Dog trainer Split

098 97 13 865

IVAN JELAVIĆ
Klub Sportskih Pas Split
098 676 388

  SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANJE UZGAJIVAČA

  PRIJAVLJENA LEGLA U HKS DO 21.09.2021.

  CAC ĐAKOVO, 03.10.2021

  KARLOVAC DOG SHOWS

  MOJ PAS ~ rujan / listopad 2021.

  DRŽAVNA PRVENSTVA

  UZGOJNI PREGLED – BELIŠĆE

  UZGOJNI PREGLED – SPLIT

  UZGOJNI PREGLED – ROVINJ

  SPORTSKA RADNA KINOLOGIJA

  PAS GRAĐANIN

  NOVA NAREDBA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

  PRIJEVODI FCI STANDARDA

  PRIJAVI SE I PRIMAJ OBAVIJESTI IZ HKS-a

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB

  ********************

  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE

  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h

  ********************

  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356

  ********************

  tajništvo
  hks@hks.hr

  članarine
  clanarine@hks.hr

  računovodstvo
  racun@hks.hr

  referada rodovnica
  sportske pasmine: rodovnice@hks.hr
  lovne pasmine: lovnerodovnice@hks.hr

  certifikati
  championship@hks.hr

  manifestacije
  priredbe@hks.hr

  izložbe pasa
  dogshow@hks.hr

  moj pas
  moj.pas@hks.hr

   

  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468

   

  PREZENTACIJE STANDARDA AUTOHTONIH PASMINA

  HKS NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO U UZGOJU

  KORISNI LINKOVI

   

  PRATI NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA