OBAVIJESTI

Hrvatski Kinološki Savez

Obavijesti HKS-a

MIKROČIPIRANJE  – JEDINI SLUŽBENI NAČIN OZNAČAVANJA PASA


Slijedom odluke Izvršnog odbora HKS-a od dana 01.04.2021. godine kao i izmjena Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji Ministarstva poljoprivrede RH izvješćujemo Vas da će od 01.01.2022. godine jedini službeni način označavanja pasa u Hrvatskom kinološkom savezu biti označavanje mikročipom.

PLAĆANJE PREDMETA U OBRADI

 

Odlukom sa sjednice Izvršnog odbora održane 02.12.2021. odlučeno je da predmete dostavljene na obradu u HKS-u neće biti moguće obraditi bez prethodne uplate određene cjenikom naknada i usluga HKS-a za 2022.

 

NEPREUZETE RODOVNICE


Temeljem odluke Izvršnog odbora HKS-a od 02.12.2021. sve rodovnice izdane za legla uključujući i exportne rodovnice, koje u HKS-u stoje dulje od godine dana od dana primitka, biti će poništene.

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIKA O STRUČNOM RADU HKS-a
– PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA –


Članak 6. Upotreba u uzgoju

 1. 1. Osnovno

Dodaje se :

Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa i Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasmina pasa u slučajevima sumnje porijekla pasa ili kršenja pravilnika Hrvatskog kinološkog saveza može naložiti provođenje DNA analize odnosno vanrednih pregleda uzgoja.

4.  Mužjaci za rasplod

d )

Mijenja se i glasi :

Mužjak lovnih pasmina pasa smije služiti u rasplodu do svoje smrti uz uvjet da nakon osme godine starosti mora biti pregledan kod voditelja uzgoja. Mužjak sportskih i službenih pasmina pasa smije služiti u rasplodu do svoje smrti uz uvjet da posjeduje

uzgojnu dozvolu.

Članak 7. Uzgojni  pregled

Mijenja se i glasi :

7. Uzgojni pregled za mužjake vrijedi doživotno. Uzgojni pregled za ženke vrijedi do navršene 8 godine života.

Odluka donesena na Izvršnom odboru Hrvatskog kinološkog saveza od 01.04.2021.

ČLANARINE HKS-a ZA 2021.

Izvršni odbor HKS- a je na sjednici održanoj 1.4.2021. godine donio odluku da će se uslijed situacije vezane uz  pandemiju virusa COVID-19, uplate godišnje članarine Hrvatskom kinološkom savezu za 2021. godinu u iznosu od 200,00 kn primati do 01. lipnja 2021.godine.

NOVI PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA

od 16.listopada 2019. godine

LUA DALMATINSKI PSI

Hrvatski kinološki savez ne upisuje LUA pse u rodovnu knjigu HKS-a.

Croatian kennel club doesn’t register LUA dogs in Croatian studbook.

PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA
članak 2 – točka 6

Mijenja se i glasi:

j. ) dužnosti uzgajivača su da svoja uzgojna prava ostvaruje preko kinološke organizacije u mjestu stanovanja, odnosno u najbližoj kinološkoj organizaciji mjesta stanovanja. Ukoliko je za područje stanovanja vođenje uzgoja povjereno pasminskom klubu pasmine koju uzgajivač uzgaja, svoja uzgojna prava mora obvezatno ostvariti u takvoj udruzi osim u iznimnim slučajevima kada Izvršni odbor može donijeti drugačiju odluku uz obrazloženje”.

PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA
članak 7 – točka 4

Mijenja se i glasi:

4. Pasminama terijera tipa bul uvjet za pristupanje uzgojnom pregledu je potvrda o izvršenom testu socijalizacije propisana Pravilnikom o opasnim psima. Američki stafordski terijeri za pristupanje uzgojnom pregledu moraju posjedovati obvezni test na cerebralnu ataksiju.

PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA
članak 8 – točka 14

Dodaje se i glasi:

Parenje s dva mužjaka moguće je uz obaveznu zamolbu Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa. Zamolbu za odobrenje parenja potrebno je dostaviti najkasnije 2 mjeseca prije predviđenog parenja uz obveznu dostavu DNA profila za oba mužjaka ( parnjaka ) i ženke.

PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA
članak 15 – točka 4

Dodaje se i glasi:

Psi koji su uvezeni iz inozemstva, a nemaju potpune tri ( 3 ) generacije upisuju se u HUR. Isti se psi mogu koristiti u uzgoju tek nakon što vlasnici ovih pasa upute zamolbu za pristupanje uzgojnom pregledu Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa HKS-a. Po primitku zamolbe Povjerenstvo će imenovati posebnu komisiju pred koju će se predvesti psi, kako bi se donijela odluka o dalnjem korištenju u uzgoju.

PRAVILNIK O PRIREDBAMA HKS-a
članak 48 – točka 2

Mijenja se i glasi:

GRAND PRVAK HRVATSKE – CH HR – G
Naslov „Grand prvak Hrvatske“ na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ispunjava sljedeće uvjete :
1. pas mora biti proglašen Prvakom Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenim prvakom Hrvatske ( CH HR – I )
2. četiri kandidature CAC-HR osvojene u razredu prvaka nakon stjecanja naslova Prvaka Hrvatske u ljepoti (CH HR) ili Izložbenog prvaka Hrvatske ( CH HR – I )
3. od četiri kandidature,navedene pod točkom 2.najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi;
4. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;
5. prvi CAC-HR treba biti osvojen nakon 01. ožujka 2015.

PRAVILNIK O SUCIMA I STRUČNIM KADROVIMA
Članak 5. – točka 1. – stavak 3

Mijenja se i glasi:

1. Izobrazba pripravnika za suca za oblik pasa
Praktično učenje se sastoji od uspješno odstažiranih najmanje pet izložbi na kojima pripravnik stječe nova znanja, nakon što je uspješno položio pismeni ispit. Na svakoj od tih izložbi pripravnik daje sucu – mentoru na ovjeru opisne ocjene Ukupno je potrebno odstažirati najmanje petnaest pasa po pasmini neovisno o broju izložbi.

PRAVILNIK O SUCIMA I STRUČNIM KADROVIMA
Članak 6. – točka 1 – stavak 4

Mijenja se i glasi:

Prilikom prijave prvog ispita moguće je prijaviti najviše tri pasmine iz jedne FCI skupine s Popisa pasmina obveznih za stažiranje.

PRAVILNIK O SUCIMA I STRUČNIM KADROVIMA
Članak 7. – točka 1

Mijenja se i glasi :

Suci koji su već priznati za jednu ili više pasmina bilo koje grupe i žele biti priznati za dodatne pasmine moraju se pismeno prijaviti i obaviti praktičnu obuku stažiranja na najmanje dvije izložbe.
Na svakoj od tih izložbi pripravnik daje FCI priznatom sucu na ovjeru opisne ocjene. Ukupno je potrebno odstažirati najmanje šest pasa po pasmini neovisno o broju izložbi.
Lista pasmina koje je obvezno odstažirati prilog je Pravilnika o polaganju ispita za kinološke suce.
Za pasmine koje nisu navedene na listi pasmina obveznih za stažiranje kandidat polaže samo pismeni ispit.

SLUŠNI TEST ZA ŠTENAD DALMATINSKIH PASA

Izvršni odbor je na svojoj zadnjoj sjednici održanoj 30.03.2017. godine potvrdio prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa o uvođenju obveznog slušnog testa za štenad pasmine dalmatinski pas. Odluka stupa na snagu 1.1.2018. godine.

OBAVIJEST O UPISU U HUR
(HRVATSKU UVJETNU RODOVNICU)

Kako bi pas pasmine tornjak ili hrvatski ovčar mogao pristupiti ocjeni oblika koja je uvjet za moguće upisivanje u Hrvatsku uvjetnu rodovnu knjigu vlasnik predmetnog psa treba dostaviti sljedeće :
–    Zamolbu Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa HKS-a
–    Zamolbu Povjerenstvu za autohtone pasmine pas HKS-a.

U navedenim zamolbama neophodno je navesti :
–    sve poznate podatke o psu
–     objašnjenje zašto pas ne posjeduje rodovnicu
–    način na koji je vlasnik došao u posjed predmetnog psa
–    fotografije psa za kojeg se traži odobrenje pristupanju ocjeni oblika za moguće upisivanje u Hrvatsku uvjetnu rodovnu knjigu

Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa HKS-a i Povjerenstvo za autohotne pasmine pasa na osnovu dostavljene zamolbe daju svoje mišljenje Izvršnom odboru HKS-a  o istoj.
Konačnu odluku o odobrenju pristupanju ocjeni oblika za moguće upisivanje u Hrvatsku uvjetnu rodovnu knjigu donosi Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza.

PRIJENOS VLASNIŠTVA

Izvješćujemo Vas da je na sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog kinološkog  saveza, održanoj 29. lipnja  2017. godine razmatrano provođenje obveze prijenosa vlasništva sa uzgajivača na novog vlasnika kao i budućih promjena vlasništva.

Izvršni odbor donio je odluku da će se isti kako bi se obvezan službeni prijenos vlasništva olakšao članovima HKS-a i budućim vlasnicima ubuduće moći učiniti i u kinološkim udrugama.

Kinološka udruga će ovjeru potpisa prijašnjeg vlasnika ovjeravati svojim pečatom uz obvezno podmirenje članarine HKS-a i kinološke udruge od strane novog vlasnika, te naplatu cjenikom HKS-a propisane pristojbe u iznosu od 20,00 kn koja će se  proslijeđivati Hrvatskom kinološkom savezu.

Prijenos vlasništva sa uzgajivača na prvog vlasnika psa ostaje nepromijenjen točnije prijenos vlasništva se potvrđuje unošenjem podataka o novom vlasniku i ovjerom istih potpisom uzgajivača koji je uzgojio predmetnog psa.

DODATNI UVJETI ZA PRIMANJE NOVIH ČLANICA HKS-a

Obzirom na sve veći i veći broj inicijativa,  odnosno zahtjeva za primanje novih članica u članstvo Hrvatskog kinološkog saveza,  Izvršni odbor HKS-a je donio odluku o usvajanju dodatnih uvjeta za primanje u članstvo HKS-a.

Ova odluka je donesena zbog loših iskustava koje su vezane uz primanje udruga u članstvo i njihov kasniji rad.  Nažalost,  zbog realne situacije,  ali i zbog manjka angažmana  odgovornih osoba u pojedinim  već postojećim članicama,  dolazi do problema u njihovom radu i pružanju usluga članovima,  a neke se čak nalaze i pred gašenjem.  Ovo je dodatno utjecalo na usvajanje dodatnih kriterija,  a sve s ciljem da se novo primljneim udrugama  osigura  što kvalitetnii rad i jačanje aktivnosti potencijalnih novih članica, ali jednako tako zaštita postojećih članica i omogućavanje njihovog što boljeg rada.  Uvjet  koji se odnosi na prethodno članstvo osnivača je navedeno,  jer smo mišljenja da je za vođenje udruge bitno prethodno kinološko znanje kroz određeni vremenski period,  odnosno prethodna stečena znanja.  Jednako tako,  s ciljem zaštite pojedinih postojećih članica,  važno je i njihovo mišljenje za primanje novozainteresiranih. Polog u određenom financijskom iznosu koji se po isteku probnog roka vraća,  trebao bi svjedočiti ozbiljnosti osnivača i trajnosti aktivnosti udruge koja želi postati članicom. 

 Temeljem Statuta HKS-a, članak 42. Izvršni odbor donosi odluku o minimalnim dodatnim uvjetima koje se odnose na članke 23. i 24., odnosno govore o primanju novih članica.

Uz udovoljavanje osnovnim uvjetima za stjecanje statusa članice HKS-a iz čl. 24., a u svrhu što kvalitetnijeg rada i jačanja aktivnosti potencijalnih novih članica iste trebaju ispuniti i sljedeće uvjete:

 1. Članice općeg tipa

– Prilikom podnošenja zahtjeva za članstvo kao članica Hrvatskog kinološkog saveza, u svojem članstvu mora imati najmanje 10 članova koji su postojeći članovi HKS-a neprekidno 5 godina.

– Obavezan polog u iznosu od 10.000,00 kn koji se uplaćuje na žiro račun HKS-a gdje ostaje deponiran do primanja iste kao punopravne članice nakon isteka privremenog članstva od 4 godine.

– Potvrdu o nekažnjavanju, tj. da se ne vodi postupak prema osobi ovlaštenoj za zastupanje.

 1. Specijalizirane članice

Pasminski klubovi

– Prilikom podnošenja zahtjeva za članstvo kao članica Hrvatskog kinološkog saveza, u svojem članstvu mora imati najmanje 10 članova koji su postojeći članovi HKS-a neprekidno 5 godina.

– Obavezan polog u iznosu od 7.000,00 kn koja se uplaćuje na žiro račun HKS-a gdje ostaje deponirando primanja iste kao punopravne članice nakon isteka privremenog članstva od 4 godine.

– Potvrdu o nekažnjavanju, tj. da se ne vodi postupak prema osobi ovlaštenoj za zastupanje.


Nacionalni pasminski klubovi

 • Suglasnost svih postojećih aktivnih pasminskih klubova (za predmetnu pasminu), članica HKS-a, koji uredno izvršavaju svoje obveze.

 • Prilikom podnošenja zahtjeva mora imati najmanje po jednog člana iz 50% postojećih županija u RH (trenutno je to 10) . Član mora imati prijavljeno prebivalište u županiji iz koje dolazi i biti neprekidno član HKS-a 5 godina.

 • Prijem novih članica nije moguć bez odobrenja Izvršnog odbora HKS-a, te mora ispunjavati uvjete za prijem kao i pasminski klub.

Zajednice pasminskih klubova

 • Suglasnost svih postojećih aktivnih pasminskih klubova (za predmetnu pasminu), članica HKS-a, koji uredno izvršavaju svoje obveze.

 • Prilikom podnošenja zahtjeva mora imati najmanje po jednu članicu iz 50% postojećih Županija u RH (trenutno je to 10).

 • Prijem novih članica nije moguć bez odobrenja Izvršnog odbora HKS-a, te mora ispunjavati uvjete za prijem kao i pasminski klub.

NAPOMENA: Opći uvjet za sve postojeće i potencijalne članice je podmirena članarina u tekućoj godini za sve njihove članove koje su u upravnim tijelima istih.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468