VUKOVAR

Posted

KINOLOŠKA UDRUGA VUKOVAR

OIB.80653414913

ADRESA:
Fabijana Šovagovića 14
32000 Vukovar

E-MAIL:
k.u.vukovar@gmail.com

PREDSJEDNIK:
Vladimir Kerek
098/731 813
032/410 917
vladimir.kerek@optinet.hr

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Željko Lovrić
098/698 167
032/410 724

VODITELJ UZGOJA
Miljenko Marinović
098/998 60 57
032/386 744