VASILJEV MIRJANA

VASILJEV MIRJANA

Address:
J. ŠABANA 18A,
10413 ŠILJAKOVINA

Phone:
+385 1 626 3068

E-mail:
vasiljevmir@gmail.com


FCI 1

HRVATSKI OVČAR
MALI MEĐIMURSKI PAS – MEĐI

FCI 2

TORNJAK