STARI SLATINIK

KINOLOŠKA UDRUGA POSAVAC

OIB.O2485846572

ADRESA:
Hrvatskih branitelja 181
Stari Slatinik
35253  Brodski Stupnik

PREDSJEDNIK:
Dražen Tuličić
098/760 526
dtulicic@net.hr

TAJNIK:
Dalibor Pešutić
098/848-860
dalibor.pesutic@gmail.com

BLAGAJNIK:
Nikola Zeba
098/ 166 95 84
nikola.zeba@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Mato Gušić
091/506 75 73