POREČ

KINOLOŠKO DRUŠTVO POREČ

OIB.93819300233

ADRESA:
Maura Gioseffi bb
52440 Poreč

E-MAIL:
kdporec@gmail.com

PREDSJEDNIK:
Marko Zohil
091/56 92 447

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Martino Martinčević
091/252 02 74
052/444 463

VODITELJ UZGOJA:
Silvano Benčić
091/433 66 40
052/453 524