NO – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Posted

UDRUGA UZGAJAČA NJEMAČKIH OVČARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OIB.76795043964

ADRESA:
Vučetinec 36
40311 Lopatinec

PREDSJEDNIK:
Goran Košak
098/722 733

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Vilim Simon
098/700 164

VODITELJ UZGOJA:
Goran Košak
098/722 733