NO – DUBROVNIK

Posted

UDRUGA UZGAJAČA NJEMAČKIH OVČARA – DUBROVNIK

OIB.97504079161

ADRESA:
Kranjčevićeva 36
20210 Cavtat

PREDSJEDNIK:
Mirko Juranović
091/549 94 26
020/478 501
mjuranovic@gmail.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Mirko Juranović
091/549 94 26
020/478 501
mjuranovic@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Rosa Soko
091/476 03 00