MOLOSI

KINOLOŠKI KLUB MOLOŠKIH PASA

OIB.O4291118265

ADRESA:
F. Puškarića 32
10250 Lučko

E-MAIL:
info@moloss.hr

WEB:
www.moloss.hr

 

BLAGAJNIK:
Dubravko Vrbanović
098/288 121

TAJNICA:
Nika Vedriš
091/19 66 813
01/65 24 814

VODITELJ UZGOJA:
Vibor Ježek
091/512 80 23