LABIN

Posted

KINOLOŠKA UDRUGA LABIN

OIB.O5607295671

ADRESA:
Vinež 166
52220 Labin

E-MAIL:
labin.ku@gmail.com

PREDSJEDNIK:
Darko Martinović
098/441 433

TAJNIK:
Dalibor Kvaternik
098/610 801
052/875 017

BLAGAJNICA:
Vida Reisman
091/594 21 69

VODITELJI UZGOJA:
Darko Martinović
098/441-433

Davor Dropulić
091/541 60 42