KOPRIVNICA

KINOLOŠKO DRUŠTVO KOPRIVNICA

OIB.53422002820

ADRESA:
Đelekovečka cesta 26
48000 Koprivnica

ADRESA ZA SLANJE POŠTE:
Ulica kralja Tomislava 248
48317 Legrad

E-MAIL:
kinoloskokc@gmail.com

WEB:
www.sites.google.com/site/kinolkoprivnica

PREDSJEDNIK:
Miroslav Kuzmić
098/984 37 23
048/634 810
erstenplatzgsd@gmail.com

TAJNICA:
Ana Valek
091/603 21 34
valekova@gmail.com

BLAGAJNICA:
Irena Posavec
099/772 48 98
irena.posaveckc@gmail.com

VODITELJ UZGOJA ZA LOVNE PASMINE:
Miroslav Gložinić
098/249 681
miroslav.glozinic@gmail.com

VODITELJ UZGOJA ZA SPORTSKE PASMINE:
Davor Carević
098/220 013
nerodemonio@gmail.com