KARLOVAC

Posted

DRUŠTVO PRIJATELJA HRVATSKOG OVČARA – KARLOVAC

OIB.76598536767

ADRESA:
Donja Gaza 9
47000 Karlovac

PREDSJEDNIK:
Nikola Bakale
091/925-23-10
047/611-215
nikola.bakale1@gmail.com

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Biserka Bakale
091/128 15 02
047/ 611 215

VODITELJ UZGOJA:
Mladen Bulat
091/91 25 401
mladen.bulat@ka.htnet.hr