GRAČAC

KINOLOŠKA UDRUGA GRAČAC

OIB.O8323869571

ADRESA:
Nikole Tesle bb
23440 Gračac

PREDSJEDNIK:
Ivica Miletić
098/195 36 53

TAJNIK I VODITELJ UZGOJA:
Zvonko Marković
098/19 56 141