GORA ŽELJKO

GORA ŽELJKO

Address:
Jamnička ulica 28
HR – 47206 Lasinja

Cell phone:
+385 91 37 68 517

E-mail:
zeljkogora@gmail.com


MEĐUNARODNI SUDAC ZA AGILITY / INTERNATIONAL AGILITY JUDGE

SUDAC ZA PSE PRATIOCE – A0