GLINA

KINOLOŠKO DRUŠTVO GLINA

OIB.25370379629

ADRESA:
Sisačka ulica 21
44400 Glina

PREDSJEDNIK:
Ivo Sremić
098/9871 147

TAJNICA:
Ivana Kihalić Rohak
098/588 389
ikihalic@hotmail.com

BLAGAJNIK:
Marijan Tusić
098/969 35 23
044/884 318

VODITELJ UZGOJA:
Nikola Cestarić
098/886 228
044/887 137