DONJI MIHOLJAC

KINOLOŠKA UDRUGA 1981 – DONJI MIHOLJAC

OIB.64779619115

ADRESA:
Vukovarska 9
31540 Donji Miholjac

E-MAIL:
kinoloska.d.miholjac@gmail.com

PREDSJEDNIK:
Vjeran Kosić
091/ 514 68 93

TAJNICA:
Zrnka Stamatoska
098 253 922
031 631 474

BLAGAJNIK:
Zvonimir Divošević
091 591 68 78

VODITELJ UZGOJA:
Mario Slačanac
091 15 64 493
031 63 00 35