DARUVAR

KINOLOŠKO DRUŠTVO DARUVAR

OIB.O3241355342

ADRESA:
Stjepana Radića 22
Daruvar

E-MAIL:
elvirpuric00@gmail.com

PREDSJEDNIK:
Elvir Purić
098/95 00 348

TAJNIK:
Ernest Dobri
091/525 59 38

BLAGAJNICA:
Lovorka Kepčija
098/ 239 316

VODITELJ UZGOJA:
Radoslav Rudić
099/21 51 021
043/331 427