DALMATINSKI PAS

HRVATSKI KLUB PRIJATELJA DALMATINSKIH PASA “DALMATINAC”

OIB.65858005188

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb

WEB:
www.hkpdp-dalmatinac.com

E-MAIL:
info@hkpdp-dalmatinac.com

PREDSJEDNIK:
Željka Halper Dražić
091/65-70-890
099/65-70-890

TAJNIK:
Saša Dolački
091/46 75 999

BLAGAJNICA:
Anita Štefanić
098/61 88 13
info@krk-reisen.de

VODITELJICA UZGOJA:
Željka Halper Dražić
091/65-70-890
099/65-70-890