DALMATINSKI PAS

HRVATSKI KLUB PRIJATELJA DALMATINSKIH PASA “DALMATINAC”

OIB.65858005188

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb

WEB:
www.hkpdp-dalmatinac.com

E-MAIL:
info@hkpdp-dalmatinac.com

PREDSJEDNIK:
Stipe Gorenjak
095/906-11-85

BLAGAJNICA:
Sanja Radovčić
099/420 13 44

VODITELJICA UZGOJA:
Željka Halper Dražić
091/65-70-890