BAŠKA

KINOLOŠKA UDRUGA BAŠKA

OIB.71766261887

ADRESA
Lovački dom
Batomalj 48
51523 Baška

E-MAIL:
kinoloskaudruga.baska@gmail.com

PREDSJEDNIK:
Tibor Molnar
098/325 477

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Ana Bajčić
099/292 93 77

VODITELJ UZGOJA:
Goran Frgačić
091/221 00 41