DALMATINSKI PSI

HRVATSKA UDRUGA DALMATINSKIH PASA ATILA DUBAC – ZAGREB

OIB.79880686405

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb

WEB:
www.facebook.com/dalmatinskipasnet

E-MAIL:
croatian.dalmatian.adubac.club@gmail.com

PREDSJEDNICA:
Ivana Bakal
095/866 67 38
ivanabakal@gmail.com

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Valentina Bocak
098/721 178

UZGOJNA KOMISIJA:
Željko Radić
098/256 126
044/822 784
zeljko.radic777@gmail.com

Ivana Bakal
091/37 00 939
01/37 00 939
ivanabakal@gmail.com