BAČELIĆ TOMISLAV

BAČELIĆ TOMISLAV

BRNJAČE 49 – GREBAŠTICA
22000 ŠIBENIK

022 577 632
098 / 792 442


FCI 6

ISTARSKI GONIČ KRATKE DLAKE
ISTARSKI GONIČ OŠTRE DLAKE
POSAVSKI GONIČ