NATJEČAJ

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnog mjesta

 

REFERENT OPĆIH POSLOVA 

 

Hrvatskog kinološkog saveza

 

Uvjeti:

  • SSS
  • aktivno znanje najmanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na PC-u ( Microsoft office )
  • poznavanje kinološke tematike

 

Uz prijavu za natječaj kandidat treba dostaviti:

  • životopis
  • presliku potvrde o maturi
  • presliku domovnice
  • dokaz o radnom stažu

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete biti će pozvani na razgovor.


Ponude dostaviti u roku 14 dana od objave natječaja  na adresu:

Hrvatski kinološki savez

«natječaj za radno mjesto»

Ilica 61,  10000 Zagreb

 

datum objave oglasa: 13.05.2019. Zagreb