NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnog mjesta

REFERENT OPĆIH POSLOVA
Hrvatskog kinološkog saveza

 

Uvjeti:

SSS

aktivno znanje najmanje engleskog jezika

poznavanje rada na PC-u ( Microsoft office )

poznavanje kinološke tematike

 

Uz prijavu za natječaj kandidat treba dostaviti:

životopis

presliku potvrde o maturi

presliku domovnice

dokaz o radnom stažu

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za djelatnicu na bolovanju.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete biti će pozvani na razgovor.


Ponude dostaviti najkasnije do 15.ožujka 2018. na adresu:

Hrvatski kinološki savez

«natječaj za radno mjesto»

Ilica 61,  10000 Zagreb