NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnog mjesta

REFERENT OPĆIH POSLOVA
Hrvatskog kinološkog saveza

 

Uvjeti:

SSS

aktivno znanje najmanje engleskog jezika

poznavanje rada na PC-u ( Microsoft office )

poznavanje kinološke tematike

 

Uz prijavu za natječaj kandidat treba dostaviti:

životopis

presliku potvrde o maturi

presliku domovnice

dokaz o radnom stažu

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za djelatnicu na bolovanju.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete biti će pozvani na razgovor.


Ponude dostaviti najkasnije do 15.ožujka 2018. na adresu:

Hrvatski kinološki savez

«natječaj za radno mjesto»

Ilica 61,  10000 Zagreb

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468