NADOLAZEĆE MANIFESTACIJE

LOVNE MANIFESTACIJE

KRALJEVEC NA SUTLI, 28.11.2020.

CACIT HR ISPIT RADA
PTIČARA U POLJU S ODSTRELOM

MEMORIJAL DRAGO STRGAR

info:
ANDRIJA MURIĆ ~ 098 353 744

SPORTSKA RADNA KINOLOGIJA

RADNI ISPIT

PULA, 21.-22.11.2020.

RADNI ISPIT

ZAGREB, 05.-06.12.2020. – OTKAZANO !

RADNI ISPIT

ZAGREB, 12.-13.12.2020.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468