NACIONALNE UDRUGE

Hrvatski Kinološki Savez

Kinološke udruge na razini Hrvatske

klikom na strelicu ispred imena udruge otvarate više informacija 


OIB.27086653679

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.amstaf.hr

E-MAIL:
amstaf.hr@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Svetozar Egić
098 932 24 94
svegic@gmail.com

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Ivana Zenko
095/19 67 235
ivana7amstaff@gmail.com   

VODITELJ UZGOJA:
Josip Žalac
091/ 660 73 95
josip.zalac@zg.t-com.hr


OIB.66349707887

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


PREDSJEDNIK
Hrvoje Joja
091 / 532 01 21
hjoja1@gmail.com

TAJNICA I BLAGAJNICA
Sonja Lovrenović
091/ 769 96 20

VODITELJ UZGOJA
Robert Grgić
098/262 014


OIB.19915558050

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb

WEB:
www.hkbo.hr

E-MAIL:
hkbo@hkbo.hr


PREDSJEDNIK
Dražen Car
drazen.car@ka.t-com.hr
098 / 289 851

TAJNIK
Ante Zoričić
ante.zoricic@zg.t-com.hr 
099 / 273 55 34

BLAGAJNIK
Vjekoslav Cvitkušić

vjekoslav.cvitkusic@zg.t-com.hr
098 / 294 955

VODITELJ UZGOJA
Stipo Stanković
stipo.stankovic@vk.t-com.hr
098 / 876 266


OIB.33649456864

ADRESA:
Ivana Gorana Kovačića 13
43000 Bjelovar


E-MAIL:
buldog.klub.hrvatska@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Nikola Milatić
095 / 350 09 86
nmilatic@mmg.hr

 

TAJNIK i BLAGAJNIK:
Željko Mlinarić
098/635 136
zeljkomlinaricbk@gmail.com

 


OIB.79880686405

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.facebook.com/dalmatinskipasnet

E-MAIL:
croatian.dalmatian.adubac.club@gmail.com


PREDSJEDNICA:
Ivana Bakal
095/866 67 38
ivanabakal@gmail.com

TAJNICA:
Valentina Bocak
098/721 178
valentina.bocak@gmail.com

BLAGAJNICA:
Valentina Bocak
098/721 178
valentina.bocak@gmail.com

UZGOJNA KOMISIJA:
Željko Radić
091 343 4412
zeljko.radic777@gmail.com

Ivana Bakal
095/866 67 38
ivanabakal@gmail.com


OIB.65858005188

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.hkpdp-dalmatinac.com

E-MAIL:
info@hkpdp-dalmatinac.com


PREDSJEDNIK:
Željka Halper Dražić
091/65-70-890
099/65-70-890

TAJNIK:
Saša Dolački
091/46 75 999

BLAGAJNICA:
Anita Štefanić
098/61 88 13
info@krk-reisen.de

VODITELJICA UZGOJA:
Željka Halper Dražić
091/65-70-890
099/65-70-890


OIB.45960546370

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


E-MAIL:
dobermanklubzagreb@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Miroslav Bedeković
098/863 861

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Vlatka Mikulčić
099/770 31 57

VODITELJ UZGOJA:
Miroslav Bedeković
098/863 861


OIB.15110230275

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.hrtovi.com

E-MAIL:
sighthounds.club.croatia@gmail.com


PREDSJEDNICA:
Iva Vujić
091 60 72 854

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Kristina Pilatuš
098 91 74 437

VODITELJICA UZGOJA:
Nera Golojuh
091 15 73 808


OIB.60792804992

ADRESA:
Mate Balote 5
52440 Poreč


E-MAIL:
klub.istarskigonic@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Emilijo Uljančić
091 431 00 67

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Jakov Grgić
jakov.grgic55@gmail.com  
091 892 58 22

VODITELJI UZGOJA:
Vjekoslav Filiplić
098/871 074
052/621 982
vjekoslav.filiplic@gmail.com

Đani Miškulin
098/724 712
dani.miskulin1965@gmail.com

Anton Sladonja
098/441 952
sladonja.antun@gmail.com


Željko Džanko
092/266 62 41
zeljko.dzanko.1962@gmail.com

 


OIB.43732600282

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


 

PREDSJEDNIK:
Robert Jakopač
robert.jakopac@gmail.com
091/39 97 001

TAJNICA:
Sandra Koren
sandrakoren004@gmail.com
097 718 34 12

BLAGAJNIK:
Robert Jakopač
robert.jakopac@gmail.com
091/39 97 001

VODITELJ UZGOJA:
Robert Jakopač
robert.jakopac@gmail.com
091/39 97 001


OIB.O3126551376

Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.hknjlt.com


PREDSJEDNIK:
Dejan Domitrović
098/ 935 48 39
dejan.domitrovic@gmail.com

TAJNIK:
Ivan Alilović
098/ 197 82 46
aliloviivan@gmail.com

BLAGAJNIK:
Tomislav Mandurić
091/ 253 96 98
tomislav.manduric@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Mario Vlašić
098/ 1651 423
nlt.odvlasica@gmail.com


OIB.94790119389

ADRESA:
Zagrebačka 95
10370 Dugo Selo


E-MAIL:
hrklub.nek@gmail.com

WEB:
www.hrklub-nkp.hr


PREDSJEDNIK:
Velimir Sruk
095/35 62 609
velimirsruk@yahoo.com

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Lana Kocet
091/89 21 395
lkocet@gmail.com


OIB.10586340778

ADRESA:
Pleška 14
10410 Velika Gorica


E-MAIL:
hddk.neo@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Zoran Postić
zoran.postic.mail@gmail.com
091 62 53 019

 

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Vilma Alina Bezenšek
alina.bezensek@gmail.com
+386 40 214 645

 

VODITELJ UZGOJA
matocacic1972@gmail.com
099 786 84 24


OIB.O1017928855

ADRESA:
ILICA 61
10000 ZAGREB


WEB:
www.kps.hr

E-MAIL:
info@kps.hr


PREDSJEDNICA:
Dunja Mlakar
098/458 708
dunja.mlakar@icloud.com

TAJNICA:
Suzana Horvat
098/224 306
info@kps.hr

BLAGAJNICA:
Teodora Wenzler Brezak
098/374 704
tea@kps.hr

VODITELJI UZGOJA:
Tomislav Horvat
092 30 63 656
bravepaw.tom@gmail.com

 


OIB.80354163723

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.retrieverklub.hr

E-MAIL:
retrieverklubhr@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Damir Vučić
091/48 16 888

TAJNICA:
Dijana Tomašegović Tomić
091/1561 560

BLAGAJNICA:
Ines Grilec
098/884 688

VODITELJ UZGOJA:
Tomo Pavić
098/ 228 720


OIB.52171317210

ADRESA:
A.Cvetkovića 5a
10410 Velika Gorica


WEB:
www.rottweilerhr.com


PREDSJEDNICA:
Đeni Gašparić
091/62 24 924
01/62 24 924
info@steintor.com

TAJNICA:
Romina Baštek

BLAGAJNICA:
Đeni Gašparić
091/62 24 924
01/62 24 924
info@steintor.com

GLAVNI VODITELJ UZGOJA:
Mladen Modrušan
098/539 724


OIB.07204609513

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:

E-MAIL:
esaric1963@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Edi Šarić
099 3173 3 95
esaric1963@gmail.com

TAJNIK:
Ivo Gržinić
098 16 36 752
ivo.grzinic@gmail.com

BLAGAJNIK:
Ivo Gržinić
098 16 36 752
ivo.grzinic@gmail.com


OIB.88693755484

ADRESA:
Franje Markovića 12
48260 Križevci

info.husrk@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Alen Subotić
098/97 13 865
info.husrk@gmail.com

TAJNICA:
NADA ZATKOVIĆ – ŠESTAK
095/38 58 088
info.husrk@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Zdravko Kliček
098/90 94 594
048/681 212


OIB.66349707887

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


E-MAIL:
zuunjoh@gmail.com

WEB:
www.zuunjoh.hr


PREDSJEDNIK:
Miroslav Kuzmić
098/98 43 723
098/181 55 77

VODITELJ UZGOJA:
Mario Milić
091/573 53 74

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468