NACIONALNE UDRUGE

Hrvatski Kinološki Savez

Popis udruga sa područjem djelovanja u cijeloj Hrvatskoj

klikom na strelicu ispred imena udruge otvarate više informacija o udruzi


OIB.27086653679

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.amstaf.hr

E-MAIL:
amstaf.hr@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Svetozar Egić
098 932 24 94
svegic@gmail.com  

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Ivana Zenko
095/19 67 235
ivana7amstaff@gmail.com   

VODITELJ UZGOJA:
Josip Žalac
091/ 660 73 95 0
josip.zalac@zg.t-com.hr


OIB.66349707887

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


PREDSJEDNIK
Hrvoje Joja
091 / 532 01 21
hjoja1@gmail.com

TAJNICA I BLAGAJNICA
Sonja Lovrenović
091/ 769 96 20

VODITELJ UZGOJA
Robert Grgić
098/262 014


OIB.79880686405

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.facebook.com/dalmatinskipasnet

E-MAIL:
croatian.dalmatian.adubac.club@gmail.com


PREDSJEDNICA:
Ivana Bakal
095/866 67 38
091/37 00 939
ivanabakal@gmail.com

TAJNICA:
Koraljka Soušek
091/88 82 086
ksousek@net.amis.hr

BLAGAJNICA:
Valentina Bocak Ljubić
098/721 178
valentina.bocak@gmail.com

UZGOJNA KOMISIJA:
Željko Radić
091 37 07 099
zeljko.radic777@gmail.com

Ivana Bakal
095/866 67 38
091/37 00 939
ivanabakal@gmail.com


OIB.65858005188

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.hkpdp-dalmatinac.com

E-MAIL:
info@hkpdp-dalmatinac.com


PREDSJEDNIK:
Željka Halper Dražić
091/65-70-890
099/65-70-890

TAJNIK:
Saša Dolački
091/46 75 999

BLAGAJNICA:
Anita Štefanić
098/61 88 13
info@krk-reisen.de

VODITELJICA UZGOJA:
Željka Halper Dražić
091/65-70-890
099/65-70-890


OIB.45960546370

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


E-MAIL:
dobermanklubzagreb@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Miroslav Bedeković
098/863 861

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Vlatka Mikulčić
099/770 31 57

VODITELJ UZGOJA:
Miroslav Bedeković
098/863 861


OIB.33649456864

ADRESA:
Ivana Gorana Kovačića 13
43000 Bjelovar


E-MAIL:
buldog.klub.hrvatska@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Nikola Milatić
091/538 38 59
nmilatic@mmg.hr

DOPREDSJEDNIK:
Daniela Manola Čoholić
091/202 18 95

TAJNIK:
Željko Mlinarić
098/635 136
043/243 863

 


OIB.15110230275

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.hrtovi.com

E-MAIL:
sighthounds.club.croatia@gmail.com


PREDSJEDNICA:
Lea Slunjski
091/798 66 59

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Sonja Majher
097 75 82 633

VODITELJICA UZGOJA:
Nera Golojuh
091/1573 808


OIB.60792804992

ADRESA:
Mate Balote 5
52440 Poreč


E-MAIL:
klub.istarskigonic@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Emilijo Uljančić
091 431 00 67

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Jakov Grgić
jakov.grgic55@gmail.com  
091 892 58 22

VODITELJI UZGOJA:
Vjekoslav Filiplić
098/871 074
052/621 982
vjekoslav.filiplic@gmail.com

Đani Miškulin
098/724 712
dani.miskulin1965@gmail.com

 


OIB.43732600282

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


E-MAIL:
hkndshow@gmail.com

WEB:
www.hknd.hr


PREDSJEDNIK:
Robert Jakopač
091/45 52 331
01/33 88 072

TAJNIK:
Luka Ljubičić
095/391 99 56

BLAGAJNIK:
Robert Jakopač
091/45 52 331
01/33 88 072

VODITELJ UZGOJA:
Zlatko Kraljić
098/836 916
048/644 530


OIB.O3126551376

Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.hknjlt.com


PREDSJEDNIK:
Dejan Domitrović
098/ 935 48 39
dejan.domitrovic@gmail.com

TAJNIK:
Ivan Alilović
098/ 197 82 46
aliloviivan@gmail.com

BLAGAJNIK:
Tomislav Mandurić
091/ 253 96 98
tomislav.manduric@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Mario Vlašić
098/ 1651 423
nlt.odvlasica@gmail.com


OIB.94790119389

ADRESA:
Lukarska 28
10370 Dugo Selo


E-MAIL:
hrklub.nek@gmail.com

WEB:
www.hrklub-nkp.hr


PREDSJEDNIK:
Velimir Sruk
095/35 62 609
velimirsruk@yahoo.com

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Lana Kocet
091/89 21 395
lkocet@gmail.com


OIB.10586340778

ADRESA:
Vuročka cesta 6
Otok Nartski
10361 Sesvetski Kraljevec


E-MAIL:
hddk.neo@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Mato Čačić
099 78 68 424


OIB.O1017928855

ADRESA:
ILICA 61
10000 ZAGREB


WEB:
www.kps.hr

E-MAIL:
info@kps.hr


PREDSJEDNICA:
Dunja Mlakar
098/458 708
dunja.mlakar@zg.t-com.hr
dunja.mlakar@icloud.com

TAJNICA:
Suzana Horvat
098/224 306
info@kps.hr

BLAGAJNICA:
Teodora Wenzler Brezak
098/374 704
tea@kps.hr

VODITELJI UZGOJA:
Tomislav Horvat
092 30 63 656
info@kps.hr

VODITELJI UZGOJA:
Sandra Brajša Moslavac
info@kps.hr


OIB.80354163723

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
www.retrieverklub.hr

E-MAIL:
retrieverklubhr@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Damir Vučić
091/48 16 888

TAJNICA:
Dijana Tomašegović Tomić
091/1561 560

BLAGAJNICA:
Ines Grilec
098/884 688

VODITELJ UZGOJA:
Tomo Pavić
098/ 228 720


OIB.52171317210

ADRESA:
A.Cvetkovića 5a
10410 Velika Gorica


WEB:
www.rottweilerhr.com


PREDSJEDNICA:
Đeni Gašparić
091/62 24 924
01/62 24 924
info@steintor.com

TAJNICA:
Romina Baštek

BLAGAJNICA:
Đeni Gašparić
091/62 24 924
01/62 24 924
info@steintor.com

GLAVNI VODITELJ UZGOJA:
Mladen Modrušan
098/539 724


OIB.07204609513

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


WEB:
http://hk-setera-pointera.hr/

E-MAIL:
ivo.grzinic@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Slobodan Hrvatin
091 50 24 484
liber22@yahoo.com

TAJNIK:
Ivo Gržinić
098 16 36 752
ivo.grzinic@gmail.com

BLAGAJNIK:
Ivo Gržinić
098 16 36 752
ivo.grzinic@gmail.com


OIB.88693755484

ADRESA:
Franje Markovića 12
48260 Križevci


PREDSJEDNIK:
Blaženka Jovanović
098/566 586
032/308 596

TAJNIK I VODITELJ UZGOJA:
Zdravko Kliček
098/90 94 594
048/681 212


OIB.66349707887

ADRESA:
Ilica 61
10000 Zagreb


E-MAIL:
zuunjoh@gmail.com

WEB:
www.zuunjoh.hr


PREDSJEDNIK:
Miroslav Kuzmić
098/98 43 723
098/181 55 77

VODITELJ UZGOJA:
Mario Milić
091/573 53 74

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468