MISIJA I VIZIJA

.

 

MISIJA

(poslanje, zašto postojimo?)

Hrvatski kinološki savez (HKS) krovna je hrvatska kinološka organizacija na nacionalnom nivou. Osnovan je 1891. godine zbog društvene potrebe za stručnom i sustavnom brigom o psima. Danas je čine 135 članica, kinološke udruge i pasminski klubovi iz svih krajeva Hrvatske. Po kinološkim pitanjima jedina predstavlja Republiku Hrvatsku pri međunarodnoj kinološkoj federaciji – FCI- u.

Danas HKS djeluje kao neprofitna i nevladina udruga čiji je osnovni cilj promocija kinologije kroz uzgoj čistokrvnih pasa, priprema i organizacija međunarodnih aktivnosti sa ostalim kinološkim savezima u svijetu, čuvanje psećeg zdravlja i briga za poboljšanje odnosa ljudi i pasa, te afirmacija i zaštita prava njenih članova.
HKS izdaje međunarodno priznate rodovnice i brine se o izobrazbi kinoloških sudaca u skladu s pravilima međunarodne kinološke federacije – FCI- em.

 


VIZIJA

(čemu stremimo, što želimo postići, kako se vidimo u budućnosti?)

HKS putem svojih članica i njihovih članova radi na dobrobiti svih pasa širom Hrvatske.

 

Naša je vizija u budućnosti:

kroz poziciju krovne nacionalne udruge brinuti o čistokrvnim psima u Hrvatskoj, uz unapređenje kinološke kulture, morala i etike
dalje razvijati svoju međunarodnu prepoznatljivost kroz visokovrijedne projekte primjenom najbolje svjetske i europske svjetske prakse uz očuvanje regionalnih osobitosti , ostati jedan od regionalnih centara za kinologiju, i po potrebi djelovati kao „most suradnje“ zemalja Europske unije i regije
ojačati suradnju sa državnim institucijama, gospodarstvom i turizmom

CILJEVI

(strateški i ključni poslovni ciljevi – za ostvarivanje misije i vizije, te vrijednosti)

 • briga o dobrobiti svih pasa
 • briga o uzgoju čistokrvnih pasa
 • razvijanje i stimuliranje hrvatske kinologije
 • briga za zdravlje, temperament i narav pasa kao najvažnijih osobitosti u pasminskim standardima
 • surađivanje s državnim institucijama na donošenju zakona o zaštiti životinja
 • posebna briga i uzgoj autohtonih pasmina pasa
 • uz suradnju i povjerenje sa svojim članicama vodi registar upisanih pasa
 • izdaje uvjerenja i potvrde o postignutim rezultatima
 • unapređivanje i zaštita kinologije te primjereno valoriziranje
 • osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kinološke kulturne politike u Hrvatskoj
 • promicanje aktivnosti za pse i pseće sportove diljem Hrvatske i inozemstva
 • radom kroz izvršna, stručna tijela i povjerenstva donositi smjernice, preporuke i nadgledati provođenje po svim pitanjima vezanim za kinologiju ili dobrobiti pasa uopće
 • suradnja sa srodnim državnim institucijama
 • provođenje ovlaštenja dobivenih od Republike Hrvatske
 • suradnja, pomoć i podupiranje humanitarnih udruga vezanih uz pse
 • osiguravanje redovitih održavanja kinoloških manifestacija
 • sudjelovanje u zajedničkim projektima s partnerima iz svijeta i regije
 • povećanje prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe realizacije projekata
 • daljnje povezivanje s gospodarstvom i turizmom i traženje primjerenih organizacijskih formi
 • izdavanje glasila kinološkog saveza, publiciranje pravilnika

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468