INT CH R

MEĐUNARODNI PRVAK U RADU

Za ovaj naslov  konkuriraju samo pasmine za koje se provode radni ispiti pod pokroviteljstvom FCI-a.

Za dobivanje naslova  “Međunarodni prvak  u radu”  pas mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. neovisno o starosti dva CACIT-a dobivena od dva različita suca  u dvije različite zemlje  ili na ispitima  u organizaciji dva kluba različitih nacionalnih saveza. Oba CACIT-a moraju biti popraćena  s dvije prve nagrade osvojene na međunarodnim ispitima u radu pod pokroviteljstvom FCI-a.

2. kod minimalne  starosti od  15 mjeseci,  na FCI-međunarodnoj izložbi, najmanje ocjenu  «vrlo dobar» u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu – bez obzira na broj privedenih pasa – ili u zemljama  u kojima nema takve kvalifikacije  2.nagradu u tim razredima.


KONTINENTALNI PTIČARI

za te pasmine važe  međunarodni prvak u radu “field trial”  i  međunarodni prvak u radu “hunting test”. (lovni ispit)

Da bi pas dobio naslov  Međunarodni  prvak  u radu “field trial”, ChIT (ft)  mora imati:

1.  kod minimalne starosti od  15 mjeseci  dva CACIT-a  ili jedan CACIT i   dva   R.CACIT-a  u field trial-u,  organiziranom pod pokroviteljstvom
dva  različita nacionalna kinološka saveza i dobivena od dva različita suca;

2. ako je kandidatura dodijeljena na “field trialu” na kojem se ne traži  disciplina “donošenje”, tada pas mora na nekom drugom ispitu pod pokroviteljstvom FCI-a dobiti
najmanje kvalifikaciju “vrlo dobar” ili u zemljama koje nemaju te kvalifikacije  2. nagradu u “field trialu” s obaveznom disciplinom “donošenje”;

3. kod minimalne starosti od 15 mjeseci  pas mora  na FCI- međunarodnoj izložbi dobiti  najmanje ocjenu “vrlo dobar” u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu
– neovisno o broju privedenih pasa – ili u zemljama u kojima nema ocjenjivanja,  2. nagradu  u tim razredima.

 

Za dobivanje naslova  Međunarodni prvak  u radu  “lovni ispit” ChIT (ec) pas mora imati:

1. u dobi  od najmanje 15 mjeseci dva CACIT-a ili jedan CACIT i dva R.CACIT-a dobivena  na lovnom ispitu pod pokroviteljstvom
dva različita nacionalna kinološka saveza i od dva različita suca;

2.  ako je kandidatura dodijeljena  na ispitu rada u polju i  na ispitu rada u vodi, pas mora još na jednom od FCI-ispita svestranosti dobiti najmanje
kvalifikaciju “vrlo dobar” ili u zemljama koje nemaju te kvalifikacije, najmanje 2. nagradu u toj disciplini;

3.  u dobi od najmanje 15 mjeseci pas mora na jednoj  FCI-međunarodnoj izložbi  dobiti najmanje ocjenu “vrlo dobar” u razredu radnih, u međurazredu ili u otvorenom razredu
– neovisno o broju pasa –  ili u zemljama u kojima nema ocjenjivanja,  najmanje 2. nagradu.

Ako je CACIT dobio pas koji već ima naslov “Međunarodni prvak u radu”, onda se CACIT-kandidatura prenosi na psa koji je dobio R.CACIT.

Dodjelu i priznavanje naslova ChIT(ft) ili ChIT(ec) od FCI-generalnog sekretarijata  vlasnik psa mora zatražiti najkasnije u roku od jedne godine preko  svoga saveza.
Pri tome mora priložiti potrebnu dokumentaciju.


JAZAVČARI

3 mogućnosti
1.  2 CACIT-a u  radu na lisicu u umjetnom rovu  (BHFK) u dvije različite zemlje i najmanje 3. nagradu  na ispitu svestranosti (Vp) ili  sljedoglasnosti na zeca (Sp);

2.  2 CACIT-a na  ispitu svestranosti ili glasnog gonjenja kao i 3. nagrada u radu na lisicu u umjetnom rovu (BHFK) ili položen ispit u radu pod zemljom na lisicu ili jazavca u dvije različite zemlje;

3.  1  CACIT u radu na lisicu u umjetnom rovu (BHFK)  i jedan CACIT  na ispitu svestranosti sa sljedoglasnosti  na zeca  u dvije različite zemlje.

 


JAZAVČARI KUNIČARI

istoga  dana potrebno je dobiti 1 CACIT za izvlačenje KSchlH i  1 CACIT  za istjerivanje KSpN  kao i sljedoglasnost na zeca.

Pas koji je dobio R.CACIT može  na zahtjev vlasnika ili nacionalnog kinološkog saveza dobiti  kandidaturu CACIT pod sljedećim uvjetima:

1. ako pas koji je dobio CACIT već ima od FCI-a potvrđen naslov “Međunarodni prvak u radu” ili  ako  pas s kandidaturom CACIT  već ima 2 CACIT-a,
bez obzira je li njegov naslov “Međunarodni prvak u radu” od FCI-a potvrđen ili nije (iznimke su kontinentalni ptičari);

2. ako pas s kandidaturom CACIT u rodovnici priznatoj od FCI-a  nema upisane  3 generacije;

3. ako je pas s kandidaturom CACIT – prema važećim FCI-pravilima  – premlad za radni ili lovni ispit.
Na svakom ispitu može se dodijeliti samo jedan CACIT.

Iznimke:
1.   jamari, jazavčari, foksterijeri, lovni terijeri i velški terijeri CACIT može dobiti svaki pas koji na ispitu pod zemljom postigne maksimalni broj bodova.

2.   jazavčari CACIT mogu dobiti jazavčari  koji na međunarodnom ispitu svestranosti  dobiju 1. nagradni razred  s  najmanje 267 bodova u  prvom stupnju.

  PRIJAVLJENA LEGLA DOSTAVLJENA U HKS DO 12.09.2022. pogledaj ovdje popis

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468