INT SH CH

MEĐUNARODNI IZLOŽBENI PRVAK

Naslov “Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.)”
na traženje vlasnika, a preko HKS-a (poslati ispunjen formular na mail championship@hks.hr),
dodijelit će FCI psu one pasmine z
a koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti
traži bezuvjetno potreban radni ispit (a pas ga nema položenog), ukoliko ispunjava sljedeće uvjete :

1.  četiri kandidature CACIB u tri različite zemlje i od tri različita suca

2.  između postignute prve i posljednje kandidature mora proći najmanje jedna godina (365 dana).


 

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.)
putem HKS-a, te za tu priliku prilaže sljedeće podatke i preslike dokumenata:

1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi

2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen CACIB uz navođenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu

3. Broj potvrda kandidatura CACIB potvrđenih kod FCI-a (homologiranih), koje treba dati na uvid HKS-u, te priložiti njihove fotokopije

4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji, kao prilog uz prijedlog FCI-u

5. Ime i adresu vlasnika psa.

 

 

Generalni sekretarijat FCI-a pažljivo provjerava je li CACIB pravilno dodijeljen.
Organizatori izložbe moraju najkasnije tri mjeseca nakon izložbe poslati FCI-u po dva primjerka izložbenog kataloga i listu predloženih pasa za CACIB i Rezerva CACIB.
Ta lista mora sadržavati sljedeće podatke: kataloški broj, ime psa, rodovnu knjigu i broj rodovne knjige, spol, pasminu i varijetet, datum štenjenja, razred, ime vlasnika i ime suca.
Pasmine se navode važećom oznakom zemlje svog porijekla, slijedi uobičajena oznaka zemlje održavanja izložbe.
Mužjaci i ženke moraju se unositi odvojeno.
Numeracija mora započeti s brojem 1 i ne smije se prekidati.
Ako neki pas nije naveden u CACIB-listi (npr. ako je zaboravljen), može se kao dokaz prihvatiti CACIB-kartica, ukoliko na listi nije naveden neki drugi pas iste pasmine i istog spola.

  PRIJAVLJENA LEGLA DOSTAVLJENA U HKS DO 12.09.2022. pogledaj ovdje popis

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468