MARKIRANTI

LICENCIRANI MARKIRANTI ZA 2017. – 2018. GODINU

DALIBOR BARIĆ

Zagreb
098 787 993
kategorija: I,  PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2018.


DRAŽEN BASAR

Karlovac
091 515 90 58
kategorija: I,  PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


KREŠO ČIRJAK

Zadar
095 815 28 28
kategorija: III, UP
vrijedi do 31.12.2017.


ZORAN GOTIĆ

Osijek
091 512 69 52
kategorija: III, UP
vrijedi do 31.12.2017.


IVAN JELAVIĆ

Split
098 676 388
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2018.


MARIO JURIK

0041 76 32 44 593
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


VEDRAN KAPELČAN

Đurđevac
098 817 751
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


DAMIR KERMAN

Samobor
098 177 59 33
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2018.


DRAŽEN KOS

Osijek
098 560 442
kategorija: II, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


GORAN KOŠAK

Čakovec
098 722 733
kategorija: II, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2017.


BRANIMIR MIKLOBUŠEC

Postojna (Slovenija)
00386 40 455 883
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2017.


NENAD ŠARIĆ

Čakovec
098 183 15 09
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2018.


MILAN ŠKORIĆ

Njemačka
0049 171 908 90 79
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.