MARKIRANTI

LICENCIRANI MARKIRANTI ZA 2018. – 2020. GODINU

DALIBOR BARIĆ

Zagreb
098 787 993
kategorija: II,  ISP, UP
vrijedi do 31.12.2020.


DRAŽEN BASAR

Karlovac
091 515 90 58
kategorija: I,  PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


KREŠO ČIRJAK

Zadar
095 815 28 28
kategorija: II, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2020.


ZORAN GOTIĆ

Osijek
091 512 69 52
kategorija: III, UP
vrijedi do 31.12.2017.


GORAN GOLE

Križevci
095 816 40 08
kategorija: II, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2020.


IVAN JELAVIĆ

Split
098 676 388
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2018.


VEDRAN KAPELČAN

Đurđevac
098 817 751
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


DAMIR KERMAN

Samobor
098 177 59 33
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2020.


DRAŽEN KOS

Osijek
098 560 442
kategorija: II, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


IVAN PROSINEČKI

Zagreb
099 269 72 96
kategorija: III, UP
vrijedi do 31.12.2020.


NENAD ŠARIĆ

Čakovec
098 183 15 09
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2019.


MILAN ŠKORIĆ

Njemačka
0049 171 908 90 79
kategorija: I, PH, ISP, UP
vrijedi do 31.12.2018.