KORISNI LINKOVI

OBRAZAC

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU UZGOJA
KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

KOMERCIJALNI UVOZ PASA

NEKOMERCIJALNO I KOMERCIJALNO  PREMJEŠTANJE

KUĆNIH LJUBIMACA

ZAKON

O VETERINARSTVU

ZAKON

O VETERINARSTVU

ZAKON

O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

ZAKON

O LOVSTVU

PRAVILNIK

O LOVAČKIM PSIMA

NAREDBA

O MJERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA
OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM
FINANCIRANJU U 2021. GODINI

FCI

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

REGISTRIRANA IMENA UZGAJIVAČNICA

PRI FCI-u

FCI JUDGES DIRECTORY

VETERINARSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468