KONTAKTI

. .

PREDSJEDNIK
Hrvatskog kinološkog saveza

Telefon
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 125

E-mail:
hks@hks.hr

TAJNIK
Hrvatskog kinološkog saveza

Telefon:
+385 1 48 46 124

 

E-mail:
info@hks.hr

-prijemni ured

-zaprimanje i urudžbiranje pošte

-slanje pošte

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
priredbe@hks.hr

-organizacija manifestacija

-izdavanje suglasnosti za suđenja

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
dogshow@hks.hr

 

-administrator za izložbe pasa

-izdavanje lovno – radnih certifikata

-administracija testova socijalizacije za opasne pse

-FCI Youth

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
championship@hks.hr

-izdavanje šampionata

-organizacija izložbi pasa

-administrator weba i društvenih mreža

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:

moj.pas@hks.hr

-glavna urednica časopisa
“Moj Pas”

-grafički dizajner

-administrator weba i društvenih mreža

-web master 

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
clanarine@hks.hr

-članarine HKS-a

-računovodstvo

-izdavanje rodovnica

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
racun@hks.hr

-voditelj računovodstva

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:

rodovnice@hks.hr

-odjel izdavanja rodovnica za sportske pasmine pasa

-odjel prijavljivanja uzgajivačnica

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
lovnerodovnice@hks.hr

-odjel izdavanja rodovnica za lovne pasmine pasa

-odjel izdavanja potvrda
o lovnoj uporabljivosti

-slanje rodovnica

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

E-mail:
gdpr@hks.hr

  2 x CACIB UMAG 2021

  UZGOJNI PREGLED – VARAŽDIN, 30.05.2021.

  MOJ PAS ~ 01.05.2021.

  PRIJAVLJENA LEGLA U HKS DO 03.05.2021.

  OBAVIJEST O ZAINTERESIRANOSTI ZA PRISTUPANJE SUDAČKIM ISPITIMA

  ONLINE SEMINAR

  SPORTSKA RADNA KINOLOGIJA

  NAJAVLJENE LOVNE MANIFESTACIJE

  PAS GRAĐANIN

  NOVA NAREDBA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

  PRIJEVODI FCI STANDARDA

  PRIJAVI SE I PRIMAJ OBAVIJESTI IZ HKS-a

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB

  ********************

  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE

  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h

  ********************

  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356

  ********************

  tajništvo
  hks@hks.hr

  članarine
  clanarine@hks.hr

  računovodstvo
  racun@hks.hr

  referada rodovnica
  sportske pasmine: rodovnice@hks.hr
  lovne pasmine: lovnerodovnice@hks.hr

  certifikati
  championship@hks.hr

  manifestacije
  priredbe@hks.hr

  izložbe pasa
  dogshow@hks.hr

  moj pas
  moj.pas@hks.hr

   

  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468

   

  PREZENTACIJE STANDARDA AUTOHTONIH PASMINA

  HKS NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO U UZGOJU

  KORISNI LINKOVI

   

  PRATI NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA