KONTAKTI

. .

PREDSJEDNIK
Hrvatskog kinološkog saveza

Telefon
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 125

E-mail:
hks@hks.hr

TAJNIK
Hrvatskog kinološkog saveza

Telefon:
+385 1 48 46 124

 

E-mail:
info@hks.hr

-prijemni ured

-zaprimanje i urudžbiranje pošte

-slanje pošte

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
priredbe@hks.hr

-organizacija manifestacija

-izdavanje suglasnosti za suđenja

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
dogshow@hks.hr

 

-administrator za izložbe pasa

-izdavanje lovno – radnih certifikata

-administracija testova socijalizacije za opasne pse

-FCI Youth

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
championship@hks.hr

-izdavanje šampionata

-organizacija izložbi pasa

-administrator weba i društvenih mreža

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:

moj.pas@hks.hr

-glavna urednica časopisa
“Moj Pas”

-grafički dizajner

-administrator weba i društvenih mreža

-web master 

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
clanarine@hks.hr

-članarine HKS-a

-računovodstvo

-izdavanje rodovnica

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
racun@hks.hr

-voditelj računovodstva

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:

rodovnice@hks.hr

-odjel izdavanja rodovnica za sportske pasmine pasa

-odjel prijavljivanja uzgajivačnica

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
lovnerodovnice@hks.hr

-odjel izdavanja rodovnica za lovne pasmine pasa

-odjel izdavanja potvrda
o lovnoj uporabljivosti

-slanje rodovnica

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

E-mail:
gdpr@hks.hr

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468