KONTAKTI

. .

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ILICA 61, HR - 10000 ZAGREB

OIB. 79284126468

TELEFON

+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 125
+385 1 48 46 126

FAX

+385 1 48 15 356

BANKOVNI RAČUN

NOSITELJ
Hrvatski kinološki savez

Ilica 61, Zagreb

IBAN
Zagrebačka banka
HR5723600001101353640

SWIFT
ZABA HR2X

ID
HR79284126468

KTO.NO
2400026293-3206548

BRANKO ŠARE

PREDSJEDNIK
Hrvatskog kinološkog saveza

BOJAN MATAKOVIĆ

Telefon
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 125

E-mail:
hks@hks.hr

TAJNIK
Hrvatskog kinološkog saveza

EVA VIDOVIĆ

Telefon:
+385 1 48 46 124

 

E-mail:
info@hks.hr

-prijemni ured

-zaprimanje i urudžbiranje pošte

-slanje pošte

SANJA BUVA

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
priredbe@hks.hr

-organizacija manifestacija

-izdavanje suglasnosti za suđenja

IVANA SOLOMUN

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
dogshow@hks.hr

 

-administrator za izložbe pasa

-izdavanje lovno – radnih certifikata

-administracija testova socijalizacije za opasne pse

-FCI Youth

TAJANA MATEJČIĆ

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
championship@hks.hr

-izdavanje šampionata

-organizacija izložbi pasa

-administrator weba i društvenih mreža

PETRA BUVA

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:

moj.pas@hks.hr

-glavna urednica časopisa
“Moj Pas”

-grafički dizajner

-administrator weba i društvenih mreža

-web master 

SAŠA HRS

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
clanarine@hks.hr

-članarine HKS-a

-računovodstvo

-izdavanje rodovnica

NADA PETKOVIĆ

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:
racun@hks.hr

-voditelj računovodstva

HEIDI ŠAVORA

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

 

E-mail:

rodovnice@hks.hr

-odjel izdavanja rodovnica za sportske pasmine pasa

-odjel prijavljivanja uzgajivačnica

MAJA ČIŽMEŠIJA

Telefon:
+385 1 48 46 124
+385 1 48 46 126

E-mail:
lovnerodovnice@hks.hr

-odjel izdavanja rodovnica za lovne pasmine pasa

-odjel izdavanja potvrda
o lovnoj uporabljivosti

-slanje rodovnica

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

  ONLINE PRIJAVE ZA IZLOŽBE

  PRIJAVLJENA LEGLA U HKS DO 21.01.2020.

  NADOLAZEĆI SEMINARI

  KVARNER WINNER 2020

  TERRA HISTRIA – CAC BALE 2020

  DALMATIA DOG SHOWS – MEDITERRANEAN WINNER 2020

  VARAŽDIN DOG SHOWS 2020

  4 SUMMER NIGHT DOG SHOWS 2020

  IDC 2020 – HRVATSKA

  CAC ZAGREB 2020

  World Dog Show 2020

  Euro Dog Show 2020

  PREZENTACIJE STANDARDA AUTOHTONIH PASMINA

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB

  telefon
  +385 (0)1 48 46 124
  +385 (0)1 48 46 126

  fax
  +385 (0)1 48 15 356

  e-mail
  info@hks.hr

  ONLINE PRIJAVE NA IZLOŽBE:
  http://app.hks.hr


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN

  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468

  RADNO VRIJEME
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h
  pauza: 12,00 – 12,30 h

   

  KORISNI LINKOVI